Etusivulle
Bort med fördomarna

På svenska

Anni Kyröläinen

Bort med fördomarna

Anni Kyröläinen skapade en arbetskarriär i stället för att gå i pension.

Jere Huovinen

Tillgängligt fiske som yrke

Jere Huovinen med sin rullstol är en bekant syn på Vasa stads fiskestränder. Man känner igen honom också annanstans i Finland och kommer för att prata med honom.

Marc Dillon.

Marc Dillon trodde på sig själv och utnyttjade sin möjlighet

ICT-branschen – informations- och kommunikationsteknik – ger arbetstillfällen i överflöd och många möjligheter till distansarbeten. Marc Dillon har i 30 år jobbat med avancerade uppgifter i teknologibranschen. Han uppmuntrar att djärvt söka jobb inom ens intressen och kompetens på en arbetsmarknad som ändrats genom pandemin.

Öppenhet och tydliga spelregler ger gott samarbete

Tack vare ett välfungerande samarbete delar de svenskspråkiga invalidföreningarna i Ekenäs, Karis och Pargas sina bästa idéer med varandra. Tre gånger per år besöker medlemmarna varandra för att fira och umgås.

Hjälpmedelsmässan fyller 30 år

Hjälpmedelsmässan firar sitt 30-årsjubileum i Tammerfors den 7–9 november. Huvudteman under mässan är robotik och teknologi, tillgänglighet och åtkomlighet samt rehabilitering och välbefinnande.

Via samarbete kan vi ta modell av grannen

I och med globaliseringen upplevs det nordiska samarbetet allt viktigare för att förverkliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.