Etusivulle

Öppenhet och tydliga spelregler ger gott samarbete

Tack vare ett välfungerande samarbete delar de svenskspråkiga invalidföreningarna i Ekenäs, Karis och Pargas sina bästa idéer med varandra. Tre gånger per år besöker medlemmarna varandra för att fira och umgås.

Tre lokalföreningar som har ett aktivt och fungerande samarbete är Pargas Invalider, Ekenäsnejdens Invalider och Karisnejdens Invalider.

Bo Lagerroos är vice ordförande för Pargas Invalider. Han blev medlem i Pargas Invalider för cirka 25 år sedan. Hans moster var invalid och han ville hjälpa henne och andra i motsvarande situation.

Pargas Invalider har kring 50 medlemmar. Föreningen ordnar program för sina medlemmar i form av till exempel bingo och lotterier. Årets viktigaste evenemang är ändå fastlagsfesten.
– Ja, fastlagsfesten är på vårt ansvar. Då bjuder vi in föreningarna i Karis och Ekenäs. Vi träffas här i Pargas på fastlagstisdagen och äter ärtsoppa och fastlagsbulle, berättar Lagerroos.

Hemliga resan populär


Karisnejdens Invaliders ordförande Marina Eklöf har varit aktiv i föreningen sedan 2005. Hon lockades med på några träffar och tyckte om verksamheten. Numera är Eklöf själv sjukpensionerad och har mera tid för föreningsarbete än tidigare.
– Jag tycker om att ordna så att alla har det bra och det får man syssla med i föreningsarbetet.

Karis Invalider har kring 85 medlemmar. Förutom vår- och höstmötena ordnar föreningen bingo, lotterier och fester. Till höjdpunkterna hör också resorna, så som en kryssning till Sverige eller en hemlig resa. Den hemliga resan innebär att deltagarna inte i förväg vet vart det bär av.
– Senast besökte vi Aira Samulins Hyrsylän mutka. En annan gång fick vi besöka Tammiluoto vingård i Pargas och sedan åkte vi ut till vikingabyn i Hitis. Det är bara arrangören och busschauffören som vet resmålet, de övriga i bussen får gissa vart vi är på väg, förklarar Marina Eklöf.

Då det gäller samarbetet med Ekenäs och Pargas är det Karis som ansvarar för den årliga vår- eller höstfesten. De gemensamma tillställningarna brukar locka cirka 70—80 deltagare från de tre orterna.
– Vi äter god mat och lyssnar på fin musik. En del dansar och stämningen är gemytlig. Det är viktigt för våra medlemmar att få komma ut och träffa andra som är i en liknande situation, beskriver Eklöf.

Gymträning varje vecka

Sven Ehrström i sin tur är ordförande för Ekenäsnejdens Invalider. Han inleder snart sitt tjugonde år som aktiv i föreningen. Som ordförande har Ehrström fungerat i 12 år.
– År 2021 blir mitt sista år som ordförande. Jag har redan hunnit fylla 82 så åldern börjar småningom komma emot. Men vi har redan funderat på vem som tar över efter mig så att verksamheten kan fortsätta, säger Ehrström.

Ekenäsnejdens Invalider är en rätt stor lokalförening med cirka 160 medlemmar. Föreningens uttalade målsättning är att främja möjligheterna för människor med fysiska handikapp och funktionshinder att verka som fullvärdiga och jämlika medlemmar i samhället. Konditionsverksamheten är en viktig del av verksamheten.
– Konditionshöjande verksamhet är otroligt viktigt för personer med funktionshinder. Vi ordnar gymträffar för våra medlemmar och tränar tillsammans varje vecka, berättar Ehrström.

Föreningen arrangerar också föreläsningar och har stödpersonverksamhet. Och så förstås årets största evenemang, Svenska dagen -festen, med inbjudna vänner från lokalföreningarna i Karis och Pargas. Samarbetet med Karis och Pargas beskriver Ehrström som fint.
– Samarbetet fick sin början för ungefär 10 år sedan då Karisnejdens förening var nära att avsluta sin verksamhet. Med de gemensamma träffarna ville vi liva upp föreningen som då hade det tufft. Vi lyckades hjälpa Karisborna och idag fungerar föreningen väl.

Invalidförbundet uppmuntrar till samarbete

Sanna Leppäjoki-Tiistola är sakkunnig vid Invalidförbundet och ansvarar också för det svenskspråkiga samarbetet. Hon ser att de lokala aktörerna samarbetar mycket med varandra. Ett lyckat samarbete gynnar alla parter.
– Genom att samarbeta åstadkommer vi mera med mindre arbete. Föreningarna delar på ansvaret och alla drar sitt strå till stacken. Föreningarna kan dessutom dra nytta av att de är bra på olika saker, olika slags kunskap uppskattas, förklarar Leppäjoki-Tiistola.

Samarbetet mellan Ekenäs, Karis och Pargas beskriver hon som etablerat. Nyckeln till det välfungerande samarbetet är enligt Leppäjoki-Tiistola tydliga spelregler och aktiva frivilliga.
– De tre föreningarna har ett klart upplägg för vad de ordnar och när samt en tydlig ansvarsfördelning. Alla parter binder sig till att sköta sin andel. Föreningarna är aktiva och har engagerade medlemmar.

Leppäjoki-Tiistola uppmuntrar också andra lokalföreningar till samarbete.
– Vi ser gärna att föreningarna samarbetar. Svensk- och tvåspråkiga föreningar gör upp Invalidförbundets svenska regionen i Södra Finland och Österbotten. De kan gärna kontakta mig om de vill utveckla sitt samarbete med andra lokalföreningar. Det går att få stöd för samarbetet från Invalidförbundet..

Nya idéer och kontakter

De tre föreningsaktiva Bo Lagerroos, Marina Eklöf och Sven Ehrström är alla ense om att samarbetet mellan föreningarna fungerar bra. Det fina i arrangemanget är att föreningarna genom samarbetet stöder varandra.
– Man får många nya idéer för föreningarnas lokala verksamhet. Våra medlemmar tycker också att det är roligt att få träffa de andra föreningarnas medlemmar, beskriver Lagerroos.
– Vårt samarbete fungerar tack vare våra medlemmar som ställer upp och en styrelse som jobbar bra, konstaterar Eklöf.
Hurudana tips har de erfarna föreningsexperterna till andra föreningar som funderar på samarbete med andra? Ehrström uppmanar till öppenhet.
– Det gäller att dela med sig av goda erfarenheter och bra idéer. Låna idéer och tankar av varandra, låt bra idéer gå vidare till andra.
Eklöf i sin tur påminner om vikten av en tydlig ansvarsfördelning.

Text Jenni von Frenckell
Bild Sanna Leppäjoki-Tiistola

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).