Etusivulle

Via samarbete kan vi ta modell av grannen

I och med globaliseringen upplevs det nordiska samarbetet allt viktigare för att förverkliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. I våras skrev Nordiska handikappförbundet NHF under ett samnordiskt kritiskt utlåtande om dödshjälp. Utlåtandet skickades till ansvariga ministrar i alla nordiska länder.

I början av oktober samlades representerar från alla nordiska handikappförbund till NHF:s styrelsemöte i Helsingfors.

– Det var en hederssak att ta emot gästerna och diskutera gemensamma nordiska frågor som berör personer med funktionsnedsättning, säger Henrik Gustafsson som är jurist vid Finlands Invalidförbund.

NHF:s styrelseledamöter träffas två gånger om året för att diskutera aktuella ämnen. Jämställdhet och hinderslöshet för personer med fysiska funktionshinder framträder på alla sätt i NHF:s verksamhet och diskussioner.

– Vi har ofta samma frågor men på olika nivå. Om något händer i Sverige händer det snart i de andra länderna också. Vi kan ta lärdomar av varandra och samarbeta. Det är väldigt värdefullt, säger svenska Rasmus Isaksson som är ordförande för NHF.

Enligt honom kan man också förvarna de andra eller föregå som exempel.

– Svenska politiker ser på de andra nordiska länderna, men det vill vi inte att de gör eftersom mycket fungerar sämre än hos oss. Vi är nöjda med vår lagstiftning och vill inte se försämringar, säger Isaksson.

Invalidförbundets jurist Elina Nieminen påpekar att Finland har brukat ta modell av grannlandet Sverige inom social- och hälsovårdssektorn.

– Därför är det väldigt viktigt att vi tillsammans med övriga handikappförbund för en aktiv diskussion om den juridiska ställningen för personer med funktionsnedsättningar, samt om hur rättigheterna för jämställdhet och delaktighet förverkligas, säger Nieminen.

Parallellrapportering viktigt

Via det nordiska samarbetet är det också möjligt att göra samnordiska utlåtanden. Till exempel i samband med NHF:s möte i våras ordnades ett seminarium om dödshjälp. Med avstamp i seminariet föddes det gemensamma kritiska utlåtandet "Vi vill ha livshjälp och inte dödshjälp!” som skickades till alla ansvariga ministrar i de nordiska länderna.

– NHF:s roll som nordiskt handikappförbund är att främja ställningen och jämställdheten för nordbor med funktionsnedsättningar i alla nordiska länder. Det samnordiska utlåtandet är också en del av Invalidförbundets breda påverkansarbete, säger Henrik Gustafsson.

Via samarbetet får man en bättre bild av vad som händer – eller ska hända – i grannländerna. Speciellt i och med globaliseringen och EU-medlemskapet är flera beslut och regleringar av funktionsnedsattas ställning övernationella, så bästa nordiska praxis måste lyftas fram tillsammans.

Parallellrapportering mellan handikappförbunden spelar också en stor roll när makten ska granskas, speciellt nu när Finland förbereder sig på att ge sin första officiella landrapport om det nationella verkställandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning..

Text: Michaela von Kügelgen

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).