SUONENJOENSEUDUN INVALIDIT RY

Vuoden 2019 hallituksen puheenjohtajana jatkaa Aimo Eskelinen, 044 3762916,  ameeskelinen@gmail.com. Varapuheenjohtajana Tapani Tähkäpää, 040 7484064, tahkapaa.kaija@gmail.com. Hallituksessa Meeri Eskelinen, Aino Kaipainen, Raija Särkkä, Mirja Siipola, Pirkko Nissinen, Anja Lankinen, Riitta Oksman ja Eila Kukkonen. Jäsenmaksu 2019 on edelleen 15€ /varsinainen jäsen, 20€ /kannattaja jäsen.

Nais-ja miestoimikuntana toimii kaikki hallituksen jäsenet, vahvistettuna Liisa Liukolla ja Leena Jalkasella. Järjestäytymiskokouksessa valittiin yhdistyksen sihteeriksi Eila Kukkonen, 050 5758650, eila2.kukkonen@gmail.com. Taloudenhoitajaksi Meeri Eskelinen, 040 7167583, ameeskelinen@gmail.com. Matka-ja retkivastaaviksi valittiin Meeri Eskelinen, Riitta Oksman ja Eila Kukkonen. Varainhankinnan vastaaviksi Meeri Eskelinen, Mirja Siipola, Raija Särkkä, Riitta Oksman ja Eila Kukkonen.

Liikunta- ja toimintakerho kokoontuu ke Vanhainkodin väestösuojassa klo 13, Sairaalapolku 6. Jäsenillä on mahdollisuus osallistua kaupungin liikuntatoimen järjestämiin ja ohjaamiin kuntosali-ja vesiliikuntoihin uimahallilla.

Vammaiskorttia voi hakea Kelalta lääkärinlausunnolla. Kehoitamme jäseniä hakemaan tuetuille lomille. Lomista ja lomapaikoista tarkemmin IT-lehdessänro 8 / 2018. Osallistutaan Itä-Suomen alueen tapahtumiin. Myymme suruadresseja 8€ kpl,yht. Meeri 040 716 7583. Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan Sisä-Savon lehdessä Muistiot palstalla. Tietoa saa myös hallituksen jäseniltä.