Etusivulle
Kimmo Huusko
Kimmo Huusko

Yhdistykset auttavat työntekijöitä uuteen alkuun

Kajaanin Seudun Invalidit on pystynyt palkkatuen voimin työllistämään monta henkilöä, kun yhdistys ja Kajaanin kaupunki toimivat yhteistyössä. Samaa toimintatapaa käytetään myös Rovaniemellä ja Kuopiossa. Työllisyyskumppanuuden ja täyden palkkatuen voimin yhdistys on saanut tervetullutta työvoimaa.

Osatyökykyisille tarjottava työtoiminta, kuten kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu, sekä sataprosenttinen palkkatukimahdollisuus puolsivat Kajaanin Seudun Invalidien päätöstä hakeutua Kajaanin kaupungin työllisyyskumppanuussopimuksen piiriin. Yhdistys osoittaa työtä muun muassa nuorille työttömille, pitkäaikaistyöttömille sekä maahanmuuttajille.
– Yhteistyökumppanuuden osalta on menossa kolmas vuosi, ja tarve työvoiman saantiin on edelleen suuri. Yhdistyksenä pystymme tarjoamaan työtä ympäri vuoden. Talvisin tarve on 2-4 henkilöä. Vuositasolla työllistämme 10-15 henkilöä, yhdistyksen puheenjohtaja Juha Tervonen taustoittaa.

Täysmääräisen palkkatuen voimin Kajaanin Seudun Invalidit pystyy tarjoamaan työtä keskimäärin 3-6 kuukauden jaksoina. Esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan sopimus tehdään yleensä kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan, mutta sitä on mahdollisuus myös jatkaa.

Palkkatuki avaa uusia polkuja

Työnohjaajana toimivalle Matti Karppiselle ja Juha Tervoselle yhdistysvetoinen työllistäminen on jo ennestään tuttua.
– Olemme toimineet eri yhdistyksissä samassa roolissa. Niinpä aikaisempaan kokemukseen pohjautuen tiesimme, mitä ja minkälaisia mahdollisuuksia tämän tyyppinen toimintamalli tuo mukanaan.

Karppisen ja Tervosen tukemana myös Kajaanin Seudun Invalidit ovat löytäneet kumppanuudesta merkittäviä hyötyjä. Yksi tärkeimmistä on työntekijöiden motivaation ja sen ylläpitämisen luominen.
– Yhdistyksemme on saanut asian osalta näkyvyyttä, mutta tunnettavuuttakin tärkeämpää on tietoisuus siitä, että pystymme tarjoamaan eri statuksella oleville työttömille mahdollisuuden uuden elämän alkuun ja kenties etenemisen avoimille työmarkkinoille, puheenjohtaja Tervonen alleviivaa.

– Vammaisyhdistyksenä osaamme ottaa huomioon myös ihmisten taidot, kyvyt ja työkunnon, joten tehtävät räätälöidään aina työntekijän mukaan, Karppinen ja Tervonen kertovat.

Mutkatonta yhteistyötä

Kajaanin Seudun Invalidien ylläpitämä Kesäkoti Invala on yksi niistä kohteista, joissa riittää työtä ja touhua myös työllistettäville.
– Kohteessa on kymmenkunta rakennusta ja tonttikin sen verran iso, että erilaisia kunnostus- ja ylläpitotoimia, kuten siivousta ja alueen kunnostusta, tarvitaan koko ajan. Lisäksi tarjoamme apua, kuten pihan siivousta ja polttopuiden kantoa myös iäkkäille jäsenillemme.

– Monet ovat saaneet matkaevääksi myös uuden mahdollisuuden. Raha on tärkeää, mutta ihminen tarvitsee arjen pönkittäjäksi myös mielen virkeyttä sekä tunteen siitä, että on tärkeä osa yhteiskuntaa, työnohjaajana toimiva Matti Karppinen luonnehtii.
Karppinen ja Tervonen antavat kiitokset myös Kajaanin työvoimatoimistolle.
– Yhteistyö on todella nopeaa ja sujuvaa. Tukipäätökset tulevat viipymättä, ja jos on kysyttävää, niihin saa myös vastauksen.

Tukihakemuksista vastaavan Matti Karppisen mukaan käytännön toimet lähtevät siitä, että palkkatukihakemukset tehdään TE-palveluun tai Kajaanin kaupungin kuntakokeiluun työllistettävän asiakkuuden mukaan. Palkkatuki kattaa myös työllistämisestä aiheutuvat sivukulut.

Naisillekin olisi töitä!

Tulevaisuuden näkymät työllistämisen osalta ovat myös muuten valoisat, sillä palkkatyöntekijän etuja lisää Kajaanin kaupungin myöntämä kuntalisä.
– Kuluvana vuonna meillä on mahdollisuus saada 500 euron kuukausittainen lisäkorotus palkkatukeen, jos työllistämme henkilön yli 80-prosenttisella työajalla. Tämä on jälleen erinomainen vetoapu kaupungilta.

Yhtä mieltä työllistymistavan tärkeydestä on 12 eri ammatin mies, Kimmo Huusko.
– Olen tällainen monen alan pätkätyöläinen, mutta hyvin tyytyväinen sellainen. Viimeiset viisi kuukautta olen taituroinut 4,5 tunnin päiviä täällä Invalassa. Työ on mukavaa ja työtahti sopiva. Myös työnantajat ovat todella kannustavia, joten suosittelen lämpimästi myös yhdistysvetoisia työnantajia.

Järjestötyöllistämisen työkalupakki

Rovaniemellä on puolestaan käynnistynyt Rovaniemen Neuvokkaan – yli 100 järjestön yhteenliittymän – hallinnoima, ESR-rahoitteinen JOKOS-hanke, jota rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lisäksi Rovaniemen kylien kehittämissäätiö.
Hanke kestää 31. heinäkuuta 2022 saakka.

JOKOS-hankkeen myötä on suunnitteilla verkkovälitteinen järjestötyöllistämisen työkalupakki, joka avataan kevään aikana.

Hankkeen projektipäällikkö Liisa Väänänen sanoo Työtä ja hyvinvointia kylissä -hankkeen syntyneen tarpeesta lähteä kehittämään järjestötyöllistämistä huomioiden erityisesti pienten, vapaaehtoistyövoimin toimivien yhdistysten ominaispiirteet sekä pitkien välimatkojen aiheuttamat haasteet työllistymisessä.

– Alun perin suunnitelmissa oli tehdä pienimuotoinen järjestötyöllistämisen opas, mutta tarvetta oli laajemmalle toteutukselle. Näin päädyimme oman verkkoalustan luomiseen.

Väänäsen mukaan verkkoalustan myötä asiat löytyvät samalta sivustolta kootusti, ja sitä on helppo linkittää eri toimijoiden omille nettisivuille.
– Järjestötyöllistämisen työkalupakin avulla tuetaan tiedon saavutettavuutta ja tuodaan sitä kautta varmuutta myös työnantajana toimimiseen. Sivustolta selviää vaiheittain, kuinka työllistämisprosessi etenee, mitä missäkin vaiheessa tulee huomioida tai hoitaa, sekä kenen kanssa. Neuvoja löytyy muun rekrytointiin, palkkatukeen, vakuutuksiin, kirjanpitoon ja perehdytykseen liittyvissä asioissa.

Kohderyhmänä ovat myös pitkäaikaistyöttömät.
– Sivustolla tarjotaan mahdollisuutta ilmoittaa yhdistysten avoinna olevista työ- tai harjoittelupaikoista sekä kerrotaan työllisyystoimijoiden koulutuksista ja tapahtumista.

Työtä ja hyvinvointia kyliin

Vaikka sisältö palvelee koko Suomea, on työkalupakin sisältö koostettu kuitenkin Lapin näkökulmasta.

Liisa Väänäsen mukaan hankkeen tukemana on nyt työllistetty 15 henkilöä Rovaniemen kylien yhdistyksiin kiinteistötyöntekijöiksi, kylätalkkareiksi, kylätyöntekijöiksi sekä järjestöassistenteiksi.

Esimerkiksi palkkatuki mahdollistaa pitkäaikaistyöttömän palkkaamisen yhdistykseen 100 prosentin tuella 65 prosentin työajalle, mikäli tehtävä tukee henkilön työllistymistä tai osaamisen lisääntymistä.

Lisää positiivista näkyvyyttä Kuopioon

Kuopion Invalidiyhdistyksellä on hyvät kokemukset yhdistyksen kautta työllistämisestä. Sillä oli reilun vuoden ajan käytössään osa-aikainen työntekijä Paikka auki -hankkeen kautta. Hankkeen rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö.
– Yhdistyksen kannalta hanke oli hyvä. Saimme panostettua viestintään, uudistettua kotisivumme sekä olimme enemmän esillä tapahtumissa. Tämä kaikki toi yhdistykselle enemmän näkyvyyttä ja tunnettavuutta, toimistoassistentti Sirpa Jouhkimo sanoo.
Myös yhdistyksen kautta työllistäminen oli Jouhkimon mukaan sujuvaa.

– Meillä on jo entuudestaan palkattua väkeä, joten tiedämme, miten toimimme. Lisäksi yhdistys on viime vuosina tehnyt useita rekrytointeja, minkä tiimoilta työpaikkailmoituksen laatiminen ja haastattelut ovat tuttua toimintaa.

Teksti ja kuva Anne Anttila

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).