Etusivulle

Uutta tietoa lyhytkasvuisten toimintakyvystä

LYHTY-tutkimus selvitti lyhytkasvuisten henkilöiden toimintakykyä ja haasteita esteettömyydessä ja yhdenvertaisuudessa. Tutkittua tietoa lyhytkasvuisten toimintakyvystä oli ennen tätä tutkimusta hyvin vähän.

– Kyseessä oli monimenetelmäinen tutkimus. Mukana oli laadullista eli haastatteluun perustuvaa tutkimusaineistoa ja määrällistä eli kysely, sanoo Invalidiliiton tutkimusjohtaja ja LYHTY-hankkeen päätutkija Sinikka Hiekkala.

Tutkimuksessa haastateltiin 14 lyhytkasvuista henkilöä. Kyselyn vastauksista analysoitiin 98 aikuisen lyhytkasvuisen vastaukset ja heidän ikä-, sukupuoli- ja asuinkuntaverrokkeinaan 71 henkilön vastaukset.

Tutkimusryhmä muodostui Invalidiliiton, HUS:n, THL:n, Lyhytkasvuiset - Kortväxta ry:n, Kehitysvammaliiton ja HYKS lastenklinikan asiantuntijoista.

Lyhytkasvuisilla on selkeästi haasteita saada sosiaali- ja terveyspalveluja. Myös asenteissa on edelleen parantamisen varaa. Lyhytkasvuiset kokevat verrokkihenkilöitä useammin, että heitä syrjitään julkisissa palveluissa, terveydenhuollon ammattilaiset vähättelevät heidän tarpeitaan tai niitä aliarvioidaan sosiaalipalveluissa. Ero on selkeä verrokkeihin nähden.

– Lyhytkasvuiset tuovat kuitenkin esille, että yhteiskunnan eri tukipalvelut (vammaispalvelut, kuljetuspalvelut, kuntoutuspalvelut) edistävät samanarvoisuutta ja arjessa selviytymistä.

– Ehkä se tutuin ja maalaisjärjellekin jo etukäteen tiedossa oleva asia oli fyysisiin ulottuvuuksiin liittyvät toimintakyvyn rajoitteet.

Lyhytkasvuisilla on haasteita liikkumisessa ja päivittäisissä toiminnoissa, kuten kävelyssä ja erityisesti pitkillä matkoilla, portaissa kulkemisessa, itsestä huolehtimisessa ja muissa päivittäisissä toiminnoissa. Arkielämässä lyhytkasvuisilla on vaikeuksia käyttää lippu- tai maksuautomaatteja tai ottaa kaupassa tuotteita hyllyltä. Jaksaminen ja tunne-elämä eivät eronneet verrokeista. Tarkemmin ja kattavammin eri toimintakyvyn osa-alueiden tuloksista löytyy raportista.

– Kipu, joka liittyy toimintakykyyn, herätti meidät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Tämä ei varmaan tule lyhytkasvuisille itselleen uutena asiana.

Kipu ja kivun voimakkuus nousi selkeästi esiin. Sitä on myös selvästi enemmän kuin verrokkihenkilöillä. Kipu hankaloittaa erityisesti painavien esineiden kantamista, pukeutumista, kotitöitä ja ruuanlaittoa. Kipua lievitetään esimerkiksi särkylääkkeillä, jumpalla, levolla sekä lämpö- ja kylmähoidoilla.

– Tähän asiaan on hyvä kiinnittää jatkossa enemmän huomiota sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Lue raportti >>

Teksti: Kirsi Tervamäki