Etusivulle

Suomi sitoutui vammaisten henkilöiden oikeuksista tehtyyn yleissopimukseen ja sen valitusmenettelyyn

Suomi talletti 11.5.2016 vammaisten henkilöiden oikeuksista tehtyä yleissopimusta ja sen valinnaista pöytäkirjaa koskevan ratifioimiskirjansa YK:n pääsihteerin huostaan. Yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja tulevat näin ollen Suomen osalta voimaan 10.6.2016.

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyllä yleissopimuksella luodaan sen sopimuspuolille velvollisuus edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti heidän ihmisoikeuksiensa ja perusvapauksiensa toteutuminen. Yleissopimuksen ratifioinnilla vahvistetaan vammaisten henkilöiden oikeuksien asemaa nimenomaan oikeudellisesti velvoittavina ihmisoikeuksina samoin kuin valtion velvollisuutta toimia näiden oikeuksien edistämiseksi. Yleissopimuksen johtavana periaatteena on syrjinnän kielto. Valinnaisella pöytäkirjalla perustetaan yksilövalitusjärjestelmä sekä mahdollistetaan vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean omasta aloitteesta tapahtuva tutkintamenettely.

Kansallisesti yleissopimuksen täytäntöönpanoa varten nimetään yhteystaho ja perustetaan koordinaatiojärjestelmä. Lisäksi nimetään itsenäinen ja riippumaton rakenne, jonka avulla edistetään, suojellaan ja seurataan yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa.

Yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan ratifiointi valmisteltiin ulkoasiainministeriön johdolla toimineessa työryhmässä. Ratifiointi on edellyttänyt lainsäädäntömuutoksia muun muassa kotikuntalakiin ja sosiaalihuoltolakiin sekä viimeisimpänä kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin.

YK:n yleiskokous hyväksyi yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan joulukuussa 2006, ja ne tulivat kansainvälisesti voimaan toukokuussa 2008. Yleissopimuksella on tällä hetkellä 164 ja valinnaisella pöytäkirjalla 89 sopimuspuolta. Yleissopimus on yksi maailman nopeimmin ratifioiduista ihmisoikeussopimuksista.

Lähde: Ulkoasiainministeriö, tiedote