Etusivulle

Sosiaalityön moniottelija

Ylva Krokfors on Invalidiliiton uusi sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija.

– Olen aina hakeutunut sellaisiin töihin, missä voi vaikuttaa ihmisten elinolojen paranemiseen, hän sanoo.

Ylva Krokfors aloitti työt Invalidiliiton yhteiskuntasuhdeyksikössä toukokuussa.

– Työt ovat lähteneet oikein hyvin käyntiin. Potilaslakia ja sosiaalihuollon asiakaslakia ollaan yhdistämässä ja asiakasmaksulakia uudistetaan, ja näihin on perehdytty syvällisesti, hän kertoo.

– Koen tämän todella mielekkäänä työnä; tässä on niin monta tasoa. On lainsäädännön taso, järjestötaso ja yksilön taso, joilla toimitaan. Halusin Invalidiliittoon, sillä en tiedä, että millään muulla järjestöllä olisi tällaista vaikuttavaa yhteiskuntasuhdeyksikköä.

Vammaisuus on tuttua omasta perheestä

Ennen Invalidiliittoon tuloaan Krokfors työskenteli Helsingin kaupungin johtavana sosiaalityöntekijänä. Hänellä on aiempaa työkokemusta sosiaali- ja terveysalalla niin järjestöissä, HUS:ssa, sosiaalialan osaamiskeskuksessa kuin Helsingin yliopistossakin. Hän on työskennellyt ennen tiiviisti kuntoutukseen, ikääntyneisiin ja omaishoitoon liittyvien kysymysten parissa. Sen sijaan hänen aiemmat tehtävänsä eivät ole suoraan liittyneet vammaisiin ihmisiin.

Krokforsilla on kuitenkin oman elämän kautta kosketuspintaa vammaisten ihmisten elämään ja arkeen. Hänen puolisollaan on lievä liikuntavamma ja hänellä on pitkäaikaissairas tytär, joka nukkuessaan ja infektioissa käyttää hengityskonetta.

Vaikuttamistyö nostetaan keskiöön

Ylva Krokfors on ollut ylpeä liittyessään osaksi yhteiskuntasuhdeyksikköä. Yksikössä toimii yhteensä kahdeksan asiantuntijaa.

– Vaikuttamistyötä on tehty liitossa ennenkin, mutta uuden pääjohtajan Petri Pohjosen myötä haluttiin vahvistaa otetta yhteiskunnallisissa asioissa. Toimimme jäsenistön ja toisaalta päättäjien rajapinnassa vieden kentältä viestiä päättäjille. Keskitymme rakentavassa hengessä lainsäädäntö- ja vaalivaikuttamiseen sekä asennemuokkaukseen.

Invalidiliitto on suuri vammaisjärjestö, ja sen asema näkyy.

– Yhteiskuntasuhdeyksikössämme on niin paljon osaamista, että pienemmät järjestöt arvostavat sitä ja kysyvät tarvittaessa apua ja neuvoa. Meiltä saatetaan esimerkiksi kysyä, olemmeko tehneet jostakin aiheesta lausuntoa.

Yhdessä vammaisalan järjestöt kokoontuvat muun muassa Vammaisfoorumin alle.

– Yhdessä meissä on voimaa. Jos lausumme jotakin, sitä ei ihan noin vain voi ohittaa. Esimerkiksi kun tämänhetkisten lakimuutosten tiimoilta useampi järjestö jakaa netissä samaa viestiä, se vaikuttaa voimakkaammin.

Hanke edistää osallisuutta

VamO-hanke on Krokforsin suurin työnsarka Invalidiliitossa. VamO on tutkimus- ja kehittämishanke, jossa vahvistetaan vammaisten ihmisten osallisuutta ja ehkäistään syrjäytymistä. Hanke alkoi vuonna 2016 ja jatkuu vielä vuoden eteenpäin. Krokforsin edeltäjänä hankkeessa toimi Tiina Lappalainen.

– Invalidiliiton roolina hankkeessa on sparrata vammaissosiaalityön asiantuntijuuden kehittämistä siten, että se tukee asiakkaiden osallisuutta. Sosiaalityöhön liittyy aina valtaa päättää isoista asioista, kuten rahasta, vammaisen ihmisen elämässä.

Tällä hetkellä Krokfors suunnittelee hankkeessa muun muassa koulutusmateriaaleja.

– Tavoitteena on tuottaa netissä olevia materiaaleja, esimerkiksi webinaari tai nettiluento, joita ammattilaiset voisivat hyödyntää ympäri Suomea.

Espoon kaupunki on yksi VamO-hankkeen osallistujista. Espoossa on kokoontunut lasten ryhmä, jossa ei ole diagnoosirajoja. Ryhmässä on kokeiltu erilaisia kommunikaation apuvälineitä, kuten tukiviittomia ja erilaisia kuvakortteja.

– Lapset ja nuoret ovat kertoneet, kuinka he itse haluavat tulla kohdatuiksi. Nuoret eivät esimerkiksi halua tavata sosiaalityöntekijöitä koulussa vaan mieluummin kahvilassa.

Kykyri tuo tuloksia tapaamisiin

VamO-hankkeessa testataan Kykyri-lomaketta. Kykyri on CP-liiton kehittämä työkalu, joka toimii vammaisten ihmisten apuna heidän tavatessaan lääkäreitä, sosiaalityöntekijöitä ja muita ammattilaisia.

– Kykyri-lomake orientoi siihen, mistä on tarkoitus puhua. Lomake auttaa sekä asiakasta että työntekijää keskittymään keskusteluun siitä, mitä palveluita asiakas tarvitsee ja mihin hän kaipaa apua ja mihin ei. Aika tulee käytettyä paremmin, asiakas saa parhaan mahdollisen hyödyn tapaamisesta eikä tapaaminen myöskään jännitä häntä niin paljon.

Teksti Veera Saloheimo
Kuva Timo Porthan

IT Info:

VamO-hanke

  • Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa
  • Tutkimus- ja kehittämishanke, jossa kehitetään vammaisen asiakkaan osallisuutta tukevia sosiaalityön käytäntöjä sekä vammaissosiaalityön asiantuntijuutta.
  • VamOn toiminta-aika on 1.9.2016–31.8.2019
  • Hankkeessa ovat mukana: Invalidiliitto, Kynnys ry, Lapin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eteva kuntayhtymä, Espoon kaupunki ja Rovaniemen kaupunki
  • Hanketta rahoittaa Euroopan Unioni Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kautta.

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).