Etusivulle

Pitkäaikaissairaiden sosiaaliturvatieto päivitetty

Pitkäaikaissairaiden sosiaaliturvaopas on saanut uudet verkkosivut, jotka löytyvät vanhasta osoitteesta www.sosiaaliturvaopas.fi. Verkkosivuille on koottu pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhteinen sosiaaliturva laajasti. Oppaan on koonnut viisitoista kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöä.

Tavoitteena on sosiaaliturvan hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen. Opas on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille jäsenten ohjausta ja neuvontaa varten. Oppaasta hyötyvät myös asiasta kiinnostuneet kansalaiset ja se on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä.

Lähteinä on käytetty julkisia asiakirjoja sekä asiantuntijatietoa. Opastyöryhmä kiittää lämpimästi kaikkia oppaan työstämisessä avustaneita asiantuntijoita arvokkaasta, asiantuntevasta ja perusteellisesta työstä.

Julkaisun on kirjoittanut 15 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Mielenterveyden Keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Näkövammaisten Keskusliitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Neuroliitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Reumaliitto, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäpotilaat. Uutena järjestönä Eläkkeensaajien Keskusliitto.

Tekijät ottavat mielellään vastaan palautetta oppaasta.

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).