Etusivulle

Maksuvaikeuksia on turha hävetä

Suomessa on aika tylyt asenteet rahapulassa olevia tai velkaantuneita kohtaan. Ulkoapäin saatetaan leimata, että maksuvaikeudet ovat oma vika. Rahaongelmien kanssa taistelevat ovat itsekin sisäistäneet samat asenteet: vaikeuksia hävetään ja piilotellaan.

– Pärjäämisen eetos on meillä tosi vahva. Apua ei pyydetä ajoissa ja rahan pyytäminen on tosi vaikeaa. Ei nähdä yhteiskunnallisia rakenteita, jotka aiheuttavat rahaongelmia. Esimerkiksi pitkään jatkunut pienituloisuus on selvä riski maksuvaikeuksille, kertoo viestintäpäällikkö Minna Mattila velkaantuneita auttavasta Takuusäätiöstä.

Mattila pohtii, että tähän voi perustua pikalainojen suosio. Niitä on helppo ja nopea ottaa muiden tietämättä. Paikataan velkaa ottamalla lisää velkaa. Samaan aikaan pelätään kovasti laskujen menemistä perintään sekä luottotietojen menettämistä ja maksuhäiriömerkintää.

– Ihmiset eivät välttämättä tiedä, mitä maksuhäiriömerkinnästä seuraa. Hyvin usein meille yhteyttä ottaneiden kanssa käydään läpi, mitä se merkitsee. Joskus maksuhäiriömerkintä voi jopa parantaa tilannetta, Mattila toteaa.

Mattilan mukaan maksuhäiriömerkinnästä on väärinkäsityksiä ja turhia pelkoja. Saatetaan jopa pelätä vankilaan joutumista maksuhäiriömerkinnän takia. Aivan turhaan.

– Ihmiset pelkäävät myös, että heidän asuntonsa myydään tai liittymä suljetaan. Myös maksuhäiriömerkinnän ulospäin paljastuminen epäilyttää. Mutta jos esimerkiksi naapuri on töissä vakuutusyhtiössä, hän ei saa katsoa sinun luottotietojasi. Työnantajankaan ei tarvitse saada tietoa ulosotosta, jos onnistuu sopimaan maksusta suoraan ulosoton kanssa. Lisäksi asiat eivät tapahdu yhtäkkiä ja nopeasti, vaan niihin on kyllä aikaa reagoida.

Pelko vuokra-asunnon saamisen vaikeutumisesta maksuhäiriömerkinnän takia on aiheellinen. Mattila kuitenkin muistuttaa, että vuokra-asunto on edelleen mahdollista saada kunnalta tai yleishyödyllisestä vuokra-asuntoyhtiöstä, jollei ole vuokravelkaa.

Luonnollisesti konkreettisin vaikutus maksuhäiriömerkinnästä on se, että uutta velkaa ei voi enää saada. Kierre katkeaa.

– Tämä voi tulla jopa halvemmaksi kuin se, että maksaa vanhaa velkaa pois velalla. Maksuhäiriömerkinnästä puhutaan turhaan hyvin pelottelevaan sävyyn.

Syyt maksuvaikeuksiin joutumiselle ovat moninaisia. Se voi olla jokin negatiivinen elämäntapahtuma, kuten sairastuminen tai työttömyys. Elämänhallinnan ongelmat, kuten päihde-, peli- ja ostoriippuvuudet altistavat myös rahaongelmille.

Toisaalta syy voi olla myös positiivinen ja luonnolliseen elämänpolkuun kuuluva: nuoren muutto omaan kotiin, opiskelemaan pääsy, lasten saanti tai eläkkeelle siirtyminen.

Pitkäaikainen pienituloisuus kaventaa taloudellista liikkumavaraa. Perusetuuksien varassa eläessä on hankalaa säästää, ja pienikin vaikeus voi kertautua pahasti.

– Sairastuessa tai vammautuessa voi alussa olla hankala ymmärtää, mikä on uusi kulutustaso. Toisaalta etuuksia ei välttämättä osata tai jakseta hakea. Molemmat tilanteet voivat houkuttaa ottamaan velkaa, ja siitä voi olla hankala päästä myöhemmin eroon.

Iäkkäitä Mattila kehottaa säästämään puskurirahaston, vaikka vähitellen laittamalla euron sivuun päivässä. Toinen tärkeä asia olisi löytää tukihenkilö, joka voi hoitaa asioita esimerkiksi sairaalaan joutuessa.

Takuusäätiöön yhteyttä ottaessaan ihmisellä on yleensä jonkinlainen käsitys siitä, kuinka paljon hänellä on velkaa.

– Kehotamme ihmisiä tekemään listan kaikista maksuvelvollisuuksista. Keskimäärin niitä on noin 20.

Maksuvaikeuksiin on tarjolla useita erilaisia vaihtoehtoja riippuen velkojen lukumäärästä ja kokonaissummasta sekä omista tuloista.

Jos velkoja on vain esimerkiksi 1–3 ja maksukykyä löytyy koko maksuajaksi, on mahdollista neuvotella maksusopimukset velkojien kanssa.

Jos taas velkoja on useita, kaikki velat voi pyrkiä yhdistämään. Tähän vaihtoehtona ovat Takuusäätiön takaus pankkilainalle, jonka enimmäismäärä on 34 000 euroa, tai joissakin kunnissa saatavilla oleva sosiaalinen luototus. Sosiaalisen luototuksen enimmäismäärä on tavallisimmin 5 000 euroa ja enimmillään 15 000 euroa. Myös velkojen yhdistäminen vaatii maksukykyä koko maksuajalle.

Viimesijainen ratkaisu on yksityishenkilön velkajärjestely. Velkajärjestelyssä velkoja maksetaan oman maksukyvyn mukaan yleensä 3–5 vuotta ja loput, maksamatta jääneet velat saa anteeksi.

– Joskus ihmisillä on kymmeniätuhansia euroja velkaa. He eivät meinaa uskoa, että saavat velkansa anteeksi.

Lisäksi ulosotto on usein välivaiheena velkojen maksussa. Velat voivat tulla kokonaankin maksetuiksi ulosmittauksella. Velat voivat myös vanhentua ulosotossa, mutta Mattila ei suosittele odottamaan niin pitkään.

Info

Monipuolista apua velkaongelmiin Takuusäätiöstä

  • Maksuton Velkalinja arkisin kello 10–14 numerossa 0800 98009
  • Kysy rahasta -chat ma-to klo 12.30-15 osoitteessa www.takuusaatio.fi
  • Ryhmächat-keskustelut joka toinen torstai klo 13-15
  • Takuusäätiön takaus

- Takuusäätiö myöntää takauksia pankista nostettaviin järjestelylainoihin. Takaus sopii ihmisille, joiden velkaongelma on ratkaistavissa yhdistämällä monet eri velat yhdeksi uudeksi lainaksi. Näin velkakierre katkeaa ja velkojen hoito helpottuu. Maksuhäiriömerkintä tai ulosotto ei ole esteenä. Takauksen määrä on 2 000–34 000 euroa. Hakijalla on oltava säännölliset tulot ja menot.

  • Takuusäätiön pienlaina

- Takuusäätiön pienlainaa voi hakea kertaluonteiseen menoon kuten kodinkoneeseen, takuuvuokraan, auton korjaukseen tai silmälaseihin. Laina voi olla 200–2 000 euroa ja laina-aika enintään kaksi vuotta. Pienlainan kokonaiskorko on 1.1.2019 alkaen 4,25 prosenttia eikä lainasta peritä muita kuluja.

  • Penno

- Penno on verkossa toimiva ilmainen taloudenhallintapalvelu. Syöttämällä siihen tulosi ja menosi näet helposti, mistä rahat tulevat ja minne ne menevät. Lisäksi voit asettaa säästämistavoitteen ja seurata sen toteutumista. Tutustu: www.penno.fi.

Teksti: Veera Saloheimo

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).