Etusivulle

Liikennekaari vaaraksi liikuntavammaisille

Invalidiliitto antoi lausunnon liikennekaaren lakiesityksestä. Esityksestä löytyi sekä korjattavia että kannatettavia asioita. Tärkeää on turvata pyörätuolissa matkan aikana istuvien turvallisuus jatkossakin.

Invalidiliitto oli kuultavana eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa marraskuun 9. päivänä.
Valiokuntakuulemisessa Invalidiliiton edustajina toimineet Elina Akaan-Penttilä ja Laura Andersson pitivät liikennekaari-esitystä kannatettavana monilta osin. Invalidiliiton mielestä kannatettavaa on markkinoille pääsyä estävien säädösten purku, uuden teknologian ja innovaatioiden hyödyntäminen, rajapintojen avaaminen eri toimijoiden välille sekä yhteneväiset lippu- ja maksujärjestelmät. Akaan-Penttilä ja Andersson toivat kuitenkin esiin Invalidiliiton huolen uuteen lainsäädäntöön liittyvistä muutoksista.

Invalidiliiton mielestä esitys johtaisi tällaisenaan matkustajaturvallisuuden ja esteettömän palvelutason laskuun. Liikennekaari on kumoamassa lain taksinkuljettajan ammattipätevyydestä, kuljettajan esteettömään taksin ajolupaan liittyvän korotetun terveystilavaatimuksen sekä enimmäishintamäärittelyn. Näistä asioista tulisi kuitenkin säätää liikennekaaressa, sillä liian löyhä lainsäädäntö romuttaa matkustajaturvallisuuden etukäteisvalvonnan ja siirtää vastuun elinkeinonharjoittajalle.

- Laatu koostuu niin kuljettajan osaamisesta kuin turvallisesta ja asianmukaisesta erityiskalustosta. Markkinat ovat tässä ryhmässä varsin rajatut eivätkä kaikki asiakkaat kykene havainnoimaan turvallisuuspuutteita. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntakin edellyttää turvaavia säädöksiä vammaisten kuljetuksiin, Akaan-Penttilä toteaa.

Invalidiliitto esittää liikennekaareen parannusehdotuksia, jotta matkustajaturvallisuus ei vaarantuisi, jotta palvelun ongelmiin olisi helpompi puuttua ja jotta asiakkaan oikeusturva vahvistuisi. Hallituksen esityksen taustalla on ajatus vahvasta kuluttajasta, joka kykenee kilpailuttamaan ja arvioimaan palvelujen tuottajaa. Tämä ajatus toimii kuitenkin vain terveiden aikuisten osalta. Vammaisten ja ikääntyneiden kuluttajien asema on selkeästi heikompi.
Invalidiliiton ehdottamat asiakkaan turvallisuutta täsmentävät ehdotukset eivät estä liikennekaaren tavoitteiden toteutumista, vaan ne nimenomaisesti turvaavat heikommassa asemassa olevien ihmisten turvallisen matkustamisen reunaehdot myös tulevaisuudessa. Vammaisfoorumi tukee Invalidiliiton asiantuntijalausuntoa.

Lisätietoja:
Lakimies Elina Akaan-Penttilä, Invalidiliitto ry, p. 044 7650 663, elina.akaan-penttila@invalidiliitto.fi

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).