Etusivulle

Kela uudistaa kuntoutuksen hyötyjen arviointia ja raportointia

Vuoden 2015 maaliskuusta lähtien Kelassa on kerätty kuntoutuksen tuloksista ja kehittämistarpeista tietoa uudella raportointimallilla. Aluksi arviointi ja raportointi koskevat ammatillista kuntoutusta (ammatillinen kuntoutusselvitys, työkokeilu, työhön valmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus). Jatkossa toimintaa laajennetaan Kelan muihin kuntoutuspalveluihin.

Kuntoutujat arvioivat toimintakykyään vastaamalla asiantuntijoiden suosituksiin perustuviin kysymyksiin kuntoutuksen eri vaiheissa. Arvioitavia osa-alueita ovat elämänlaatu, mieliala ja työkyky. Lisäksi kuntoutujat arvioivat sitä, miten kuntoutuksen aikana yhteistyössä asetetut tavoitteet toteutuvat. Raportointiin osallistuminen on kuntoutujille vapaaehtoista. Kuntoutuksen palveluntuottaja raportoi vastaavasti hankkeeseen osallistuvien kuntoutujien osalta Kelaan seuraavien mittausten tuloksia: GAS-menetelmä (tavoitteiden toteutuminen), WHOQOL-BREF (elämänlaatu), työkykykysymykset (mm. työkyvyn arviointi asteikolla 0-10) ja BDI (mieliala).

Hankkeeseen osallistuvien kuntoutujien tiedot täydennetään rekistereistä saatavilla tiedoilla (Kela, Väestörekisteri ym.). Rekisteritiedoista tarkastellaan mm. sairauspäivärahojen määrän muutoksia ja eläkkeelle siirtymistä kuntoutuksen jälkeen. Lisäksi tarkastellaan kuntoutujan pysymistä työssä kuntoutuksen jälkeen tai työhön sijoittumista.

Kuntoutujilta, palveluntuottajilta ja rekistereistä saamiensa tietojen perusteella Kela raportoi vuosittain kuntoutuksen tuottamasta hyödystä. Raportoinnista saatavia tietoja käytetään myös kuntoutuksen kehittämiseen ja kuntoutusta koskeviin tutkimuksiin. Ensimmäinen kuntoutuksen hyötyä koskeva raportti valmistuu vuoden 2016 aikana. Raportti koskee vuoden 2015 aikana päättyneitä kuntoutusjaksoja.

Teksti: Piia Veikkolainen

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).