Etusivulle

Invalidiliitto antoi lausunnon kehitysvammalakiesityksestä

Invalidiliitto otti kantaa sosiaali- ja terveysministeriön kehitysvammalakiesitykseen, jotta Suomessa voitaisiin saattaa loppuun YK:n vammaissopimuksen ratifiointitoimet. Ilman kyseisen lain muuttamista, ratifioinnin loppuun vieminen ei käytännössä onnistu. Liitto vaatii pikaista YK:n vammaissopimuksen ratifiointia ja kehitysvammalain valmistelua.

- Kehitysvammalain säännöksiä nyt muutetaan, jotta maamme lainsäädäntö vastaa YK:n vammaissopimuksen Vapaus ja turvallisuus -artiklaa. Tätä myös eduskunta keväällä 2015 edellytti hyväksyessään YK:n vammaissopimuksen, selventää Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson.
Invalidiliiton mukaan uusi laki on säädettävä vain väliaikaiseksi YK:n vammaissopimuksen lopulliseen ratifiointiin liittyväksi ylimenokaudeksi, eikä sitä tule ulottaa koskemaan vammaisten erityispalveluita koskevaa erityislakia (nk. Valas-laki).

Invalidiliiton vaatimia täsmennyksiä kehitysvammalakiin ovat muun muassa:

• Rajoitustoimenpiteiden säännösten soveltamisalaa (42 §) ei tule ulottaa vammaisen henkilön kotiin annettaviin palveluihin.
• Toimenpiteisiin itsenäisen suoriutumisen ja itsemääräämisoikeuden tukemiseksi (42 a §) tulee lisätä velvoittava yleinen toimintayksikkökohtainen suunnitelma.
• Hoidollisia rajoitustoimenpiteitä (42 i §) koskevassa säännöksessä tulee kieltää selkeästi ns. kemiallinen sitominen eli lääkkeen antaminen ei-lääketieteellisistä syistä henkilön rauhoittamiseksi ei ole hyväksyttävää.

Invalidiliiton sosiaali- ja terveysministeriölle lähettämän lausunnon voi kokonaisuudessaan lukea täältä.