Etusivulle

Henkilökohtainen avustaja tarvitsee vakuutuksen

Kun avustettava henkilö tekee työsopimuksen henkilökohtaisen avustajansa kanssa, hänestä tulee työnantaja ja hänen tulee ottaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Joko itse tai sitten asuinkunta hoitaa asian.

Avustettavan henkilön tulee kuitenkin varmistaa että avustajan vakuutus on kunnossa. Jotkut kunnat huolehtivat vakuuttamisesta avustettavan puolesta, mutta eivät kaikki.

Työnantaja kuitenkin kärsii sanktiot, jos osoittautuu, että avustajien vakuutukset on hoitamatta.

Maksaja varmistettava

Henkilökohtaisten avustajien työnantajien oma etujärjestö Heta-Liitto. Hetan lakimies Matti Suontaustan mukaan kannattaa ensin varmistaa oman kunnan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä, mitä vakuuttamista on mahdollisesti sovittu.

– Kannattaa olla yhteydessä oman kunnan vammaispalvelun sosiaalityöntekijään ja varmistaa onko sopimusta olemassa. Jos näin ei ole tai sosiaalityöntekijä ei osaa vastata, suosittelen olemaan yhteydessä ihan vapaavalintaiseen vakuutusyhtiöön ja hankkimaan sen vakuutuksen sieltä.

Suontaustan mukaan kyse on lakisääteisestä kustannuksesta, jonka kunta sitten korvaa. Kunnalla on velvollisuus korvata joko kokonaan tai osittain avustajasta aiheutuneet kulut avustettavalle, siis myös työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksut.

Käytännössä kunta saattaa hoitaa vakuutuksen avustettavan henkilön puolesta tai maksaa siis myöntämänsä tuen hoitopalkkiona suoraan avustajalle.

Vammaispalvelulaki velvoittaa kuntaa järjestämään erilaisia palveluja ja tukitoimia, joista yksi on korvaus avustettavalle henkilölle hänen henkilökohtaisesta avustajastaan; siis avustajan palkka sosiaalikuluineen.

Työnjako epäselvä

Tapaturmavakuutuskeskuksen valvonnan päällikkö Niina Laakso avaa TVK:n nettisivulla tilannetta.

– Ongelmia on aiheuttanut sekaannus kunnan ja varsinaisen työnantajan välisestä työnjaosta. Valitettavan usein avustaja on luullut, että kunta on hoitanut vakuuttamisen, mutta näin ei kuitenkaan ole ollut.

Myös kunnat ovat vakuuttamisesta jossain määrin epätietoisia, eivätkä ole ymmärtäneet tiedottaa avustettavia henkilöitä heidän vakuuttamisvelvollisuudestaan.

– Avustettava henkilö on aina avustajansa työnantaja huolimatta siitä, kuka vakuutuksen on valtuutuksen perusteella hoitanut. Avustettava henkilö eli työnantaja on aina vakuutuksen ottaja, vaikka vakuutuksen ottamisen ja vakuutusmaksut hoitaisi muu taho, Laakso korostaa.

Perheenjäsenkin vakuutettava

Työtapaturma- ja ammattitautilaki tuli voimaan tammikuun alusta 2016. Työnantajan on otettava työtapaturma- ja ammattitautivakuutus työntekijöilleen, kun heille yhteensä maksettava palkka kalenterivuodessa on yli 1200 euroa.

– Jos henkilökohtainen avustaja on avustettavan kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen, ja hänellä on työsopimuslain mukainen työsuhde, kuuluu hän myös työtapaturma- ja ammattitautilain piiriin, ja vakuutus on otettava, Niina Laakso selventää.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta ei voi korvata vapaaehtoisilla vakuutuksilla.

Tapaturmavakuutuskeskus valvoo Suomessa työtä teettäviä työnantajia. Jos vakuutusta ei löydy, lähetetään työnantajalle selvityspyyntö. Laiminlyöntitapauksissa työnantajilta peritään vakuutusmaksua vastaavan maksun lisäksi laiminlyöntimaksu.

HetaHelp kaikille avoin neuvontapuhelin henkilökohtaisen avun työnantajuuteen liittyvissä kysymyksissä. Sen tavoittaa numerosta 02 4809 2401 ma-to klo 9-11.

Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus ja Heta-Liitto/ Heta-Radio

Teksti: Eija Seppänen ja Tapio Rusanen

Kommentit

(Ei otsikkoa)

Vehojan s marketti hyvinkäälä ei invsliidi paikkojs ja parki paikat aivan täydet mihin sas auton

Ei nimimerkkiä  •  30.03.2018, klo 12:35

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).