Etusivulle

Hallitusohjelman säästöt ovat suuri huolenaihe

Teksti: Tapio Rusanen

Mitä hallitusohjelma lupaa vammaisille? Ja mitä etuuksia se uhkaa poistaa vammaisilta. Hallitusohjelma iskee kipeimmin pienituloisiin, kansaneläkkeen varassa eläviin vammaisiin kansalaisiin.

Vammaisfoorumi ry:n 40 vammaisjärjestöä ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta vaativat kesäkuisessa julkilausumassaan pääministeri Juha Sipilän johtamaa hallitusta peruuttamaan hallitusohjelman tavoitteen, joka siirtäisi eläkkeensaajat yleisen asumistuen piiriin.
– Kun eläkkeensaajien asumistukea pitäisi elämisen kustannusten nousun vuoksi nostaa, hallitus on sitä heikentämässä, järjestöt katsovat.
THL:n helmikuussa 2015 julkaiseman raportin mukaan perusturva ei Suomessa riitä elämiseen. Kuluttajatutkimuskeskus laski vuonna 2014 minimisummat, joilla voi elää kohtuullisesti: yksin asuvalla se on asumisenmenojen jälkeen 675 euroa kuukaudessa ja eläkeläisellä 605 euroa. Raportti osoittaa, että perusturvan varassa elävän tulot jäävät 71 prosenttiin minimistä: yksin asuville 479 euroa kuussa asumismenojen jälkeen ja 430 euroa eläkeläisille. Perusturvalla tarkoitetaan Kelan kautta tulevaa sosiaaliturvaa. Vammaisten henkilöiden tulot muodostuvat käytännössä takuu- ja kansaneläkkeestä.

Vähennys jopa yli 100 euroa

Eniten asumistukea menettävät laskelmien mukaan itsenäisesti asuvat eläkkeensaajat. Asumistuen leikkaus vähentää takuueläkettä saavien ja vuokralla asuvien vammaisten henkilöiden käytettävissä olevia tuloja enimmillään 100-130 euroa/kk. Eniten häviävät ne, joilla on pienimmät tulot suhteessa asumiskustannuksiin.
– Invalidiliiton jäsenkuntaa koskettaa se, että eläkeläisten asumistuki yhdistetään yleiseen asumistukeen. Laskelmien mukaan sopeutuksen vaikutus voi olla ihmisen kohdalla 90-130 e/kk, Invalidiliiton toimitusjohtaja Marja Pihnala lisää.

Järjestöjen mielestä asumistuen leikkaus on järjetön, koska itsenäinen asuminen ja sen tukeminen ovat keskeisiä keinoja kalliin laitosasumisen purkamisessa.
Leikkausten seurauksena kasvava määrä vammaisia kansalaisia joutuu elämään köyhyydessä ja heidän ostovoimansa vähenee entisestään. Luvattu takuueläkkeen korotus 20 euroa/kk ei tilannetta miksikään muuta.
– Sietokyky on jo nyt mennyt etenkin asumis- ja kuljetuspalvelujen piirissä olevia vammaisia ajatellen. Takuueläkkeellä elävät ovat mahdottomassa tilanteessa jo nyt, kun erilaisia asiakasmaksuja korotetaan, Pihnala tuumaa. Takuueläke on 746 euroa/kk.

Vammaisfoorumin laskelmat osoittavat, kuinka eläkkeensaajien asumistukeen aiottu leikkaus kohdistuu vammaisiin ihmisiin eri asumismuodoissa ympäri Suomea.
– Leikkaus johtaa vammaiset eläkkeensaajat pysyvästi toimeentulotuelle. Tämä ei ole ihmisarvon eikä ihmisoikeuksien mukaista. Se johtaa myös sosiaalityön ja hallintokustannusten kasvuun kunnissa, kun eläkkeensaajat joutuvat entistä enemmän turvautumaan kunnan kustantamaan toimeentulotukeen, julkilausumassa todetaan.

Järjestöt vetoavatkin Juha Sipilän hallituksen sosiaaliseen omatuntoon, jotta hallitus ottaa asumistukiasian uuteen tarkasteluun ja peruu tavoitteensa asumistukien yhdistämisestä.
– Tavoitellun 123 miljoonan euron leikkauksen seuraukset kohdistuvat maamme köyhimpään kansanosaan, eri tavoin vammaisiin henkilöihin.

Lue lisää IT-lehden numerosta 5/2015