Etusivulle

Validia Kuntoutus Helsingin neuropsykologit asiantuntijakirjoittajina uudessa kliinisen neuropsykologian oppi- ja käsikirjassa

Duodecimin kustantama Kliininen neuropsykologia – teos tiivistää alan viimeisimmän tutkimustiedon ja kliinisen käytännön ajantasaiseksi suomenkieliseksi oppi- ja käsikirjaksi. Teoksessa tutkitaan aivojen toimintahäiriöiden vaikutuksia tiedonkäsittelytoimintoihin, tunteisiin ja käyttäytymiseen, ja kuvataan neuropsykologisen kuntoutuksen periaatteita eri häiriöissä. Kirja keskittyy aikuisiän neuropsykologisiin häiriöihin ja oirekuviin, jotka liittyvät pääasiassa neurologisiin ja psykiatrisiin sairauksiin.

Validia Kuntoutus Helsingin neuropsykologian erikoispsykologit Titta Ilvonen, Outi Surma-aho ja Jaana Sarajuuri ovat olleet kirjoittamassa teokseen kappaleita aivokasvaimista, aivovammoista, tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn muutoksista, neuropsykoterapiasta ja aivovammapotilaan kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta.

Kliininen neuropsykologia on tarkoitettu tieto- ja käsikirjaksi psykologeille, neuropsykologeille, psykoterapeuteille, lääkäreille, hoitohenkilöstölle sekä puhe-, toiminta- ja fysioterapeuteille. Lisäksi kirjaa voidaan käyttää eri alojen perus- ja erikoistumisopinnoissa sekä soveltuvin osin myös sairastuneiden ja heidän läheistensä ohjauksessa ja neuvonnassa.