Etusivulle

Hallituksen budjettiesitys vesittää osatyökykyisten työelämään osallistumista

Hallitus on valtion 2016 talousarvioesityksessä leikkaamassa aktiivisia työllisyysmäärärahoja. Vammaiset henkilöt, osatyökykyiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt hyötyvät merkittävästi palkkatuetusta työstä ja työhönvalmentajapalveluista. Jotta osatyökykyiset työllistyisivät aiempaa paremmin, palkkatukeen ja valmentajapalveluihin tulisi panostaa taloudellisesti. Vuoden 2016 talousarviossa palkkatuettuun työhön on kuitenkin suunnattu 10 miljoonaa euroa vähemmän rahaa kuin vuodelle 2015. Leikkaukset tehdään siitä huolimatta, että tänä vuonna palkkatukirahat alkoivat loppua jo keväällä.

Hyviä uutisia näinä leikkausten aikoina olivat osatyökykyisten työllistymisen edistäminen hallituksen kärkihankkeena sekä työelämän kehittämiseen suunnatut määrärahat. Surullista on kuitenkin se, että hallituksen suunnitelmat koskien sairauspäivärahan korvauksia näyttävät toteutuvan. Leikkaukset sairauspäivärahaan koskettavat kipeästi niitä osatyökykyisiä henkilöitä, jotka sairaudestaan huolimatta sinnittelevät työelämässä. Nämä henkilöt ovat työkykyisiä työhönsä mutta perussairaus voi aiheuttaa tilapäisiä sairauspoissaoloja. Heidän kohdallaan ensimmäisen sairauspäivän palkattomuus tuntuu erityisen epäoikeudenmukaiselta päätökseltä. Se ei millään lailla tue pyrkimyksiä työuran jatkamiseksi. Jotkut näistä henkilöistä tekevät jo lyhennettyä työaikaa sairautensa vuoksi. Näiden henkilöiden työtulot ovat jo pienentyneet osa-aikatyön seurauksena, ja pitkäaikaissairaus aiheuttaa väistämättä myös sairauspoissaoloja. Tällöin sairausajan palkan leikkaus uhkaakin muodostua suoranaiseksi kannustinloukuksi. Henkilölle voi olla tarkoituksenmukaisempaa hakeutua eläkkeelle. Tällaista kehitystäkö hallitus haluaa edistää?

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).