Etusivulle

Korjausavustusten haussa on ollut paljon ongelmia

Korjausavustuksien tarkoitus on parantaa asuntoa siten, että vammainen tai ikäihminen voi paremmin pärjätä pitempään omassa kodissaan. Tyypillisiä kohteita ovat esimerkiksi portaat ja esteettömiksi muutettavat kylpyhuoneet. Aikaisemmin avustuksia haettiin kunnilta, jolloin hakijat saivat helpommin opastusta hakemusten tekemisessä.

Vuoden 2017 alusta lähtien vastuu avustusbudjetin jakamisesta on siirretty ARAlle eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle.

– Asia on ARAlle uusi ja ainakin näin alkuun on ollut ymmärrettävästi käynnistysvaikeuksia, jotka ovat aiheuttaneet hakijoille ongelmia. On ollut ruuhkautumisia ja varmasti rahoja on myös jäänyt hakematta hankalaksi koettujen hakemusten vuoksi, sanoo Raija Hynynen ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen kehitysohjelmasta.

– ARA käsittelee hakemukset ja perustelee päätökset lain edellyttämällä tavalla. Näin on varmasti myös kunnissa toimittu aikaisemmin. Yksi selittävä tekijä kentän kokemaan ”kriteerien tiukentumiseen” voi olla se, että hakemukset käsitellään nyt yhdessä paikassa – eli ARAssa – yksittäisten kuntien sijasta, toteaa kehittämisjohtaja Vesa Ijäs.

– Meillä ei myöskään ole mahdollisuutta käydä jokaisen hakijan luona paikan päällä, joten kohdekäynnillä mahdollisesti paljastuvia tietoja joudutaan pyytämään hakijalta. Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat ovat iso apu ARAlle tässä asiassa.

Vanhusyön Keskusliiton korjausneuvonta on toiminut jo yli 25 vuotta ollut. Neuvojia on kaikkiaan 15 ja he toimivat eri puolilla maata.

– Avustusten siirtyminen ARAn hoitoon on näkynyt meillä työmäärän kasvamisena. Me emme kuitenkaan pysty enempään, ja täytyy muistaa, että neuvojiemme kautta kulki ennen muutostakin vain parikymmentä prosenttia avustushakemusten kokonaismäärästä. Nyt määrä on jonkin verran kasvanut, sanoo Vanhustyön Keskusliiton korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso.

– Täytyy myös muistaa, että kaikki ikäihmiset eivät välttämättä ole kaikkein tottuneimpia tekemään hakemuksia saati asioimaan verkossa. ARAn käsittelijät on koulutettava, ja on inhimillistä, että nämä helpommin hylkäävät anomuksen tai vaativat lisäselvityksiä, jos hakemuksessa on puutteita.

– Aikaa myöten asia varmasti korjaantuu monilta osiltaan, mutta aikaisempi kuntien tarjoama henkilökohtainen apu ja neuvonta jää tietenkin puuttumaan, Laakso toteaa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA vastaa valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. Tämän vuoksi oli loogista, että myös vammaisille ja ikääntyneille myönnettävät asuntojen korjausavustukset siirtyivät ARAn hoidettaviksi.

– Aikaisemmin me hoidimme myös ikääntyvien ja vammaisten korjausavustusten maksatukseen liittyvät tehtävät. Korjausavustushakemusten käsittelyä varten perustettiin korjausavustusyksikkö ja käsittelyä varten tehtiin tietojärjestelmä sähköistä asiointia varten, Vesa Ijäs kertoo.

Kaikkien korjausavustusten määräraha on tänä vuonna yhteensä 36,5 miljoonaa euroa ja tähän mennessä on myönnetty noin 15 miljoonaa euroa.

– Iäkkäiden ja vammaisten avustushakemuksista sen sijaan on jouduttu hylkäämään noin puolet. Pääosa hylkäyksistä johtuu varallisuudesta tai pyydettyjen selvitysten toimittamatta jättämisestä. Hakijoiden tulisi myös ottaa huomioon, että avustuspäätös tulee olla ennen korjaustoimenpiteiden aloittamista, Ijäs sanoo.

Hänen mukaansa määrärahojen tilanne on hyvä, joten myös kuntien ja järjestöjen olisi hyvä aktiivisesti kertoa tästä mahdollisuudesta. Korjausavustusyksiköön on rekrytoitu uusia työntekijöitä ja siinä työskentelee tällä hetkellä 10 henkilöä. Virasto ei ole saanut pysyviä uusia resursseja tehtävän hoitoon, vaikka se on merkittävä uusi tehtäväkokonaisuus. Haasteena myös on, että suurin osa hakemuksista saapuu edelleen kirjeenä ja isoon osaan näistä hakemuksista joudutaan lähettämään täydennyspyyntöjä.

– Kehitämme edelleen sähköistä hakua, mihin kannustamme asiakkaita etenkin, kun on mahdollisuus valtuuttaa myös ulkopuolinen hoitamaan hakuprosessia toteaa, Ijäs.

Kesäkuun muutoksen jälkeen korjausavustusta voidaan myöntää sellaisille kotitalouksille, joissa yhden henkilön bruttotulot eivät ylitä 2 000 euroa kuukaudessa. Uudistusta ennen avustusta sai, jos bruttotulot eivät ylittäneet 1 760 euroa kuukaudessa. Jos kotitalouteen kuuluu useampia henkilöitä, tulorajat nousevat henkilömäärää vastaavasti.

ARA tarjoaa myös hakemiseen liittyvää puhelinneuvontaa (p. 029 525 0818) kolmena päivänä viikossa. Mahdollisimman täydelliset ja valmiit hakemukset nopeuttavat tietenkin käsittelyä.

Lisätiedot:
www.ara.fi/fi-FI/ARAn_verkkoasiointi

Teksti Tom Kalima
Kuva Pixabay