Etusivulle

Vammaisten pysäköintilupaa tulkitaan kirjavasti

Teksti: Tapio Rusanen

Vammaisen pysäköintiluvalla paikoittaneet ovat saaneet pysäköintivirhemaksuja yksityisiltä pysäköinninvalvontayrityksiltä, myös julkisten palvelujen kuten terveysasemien, Kelan, kirjastojen, postien ja rautatieasemien yhteydessä olevilla pysäköintialueilla.

– Tilanne on hämmentävä, sillä tieliikennelain mukaan vammaisen pysäköintilupa nimenomaan oikeuttaa paikoittamaan julkiselle pysäköintialueelle maksua suorittamatta ja rajoitusta pidemmäksi ajaksi, Vammaisperheiden monitoimikeskus Jaatinen ry:n toiminnanjohtaja Miina Weckroth kertoo.

Jaatinen ry teki ennen kesää selvityksen vammaisen pysäköintiluvista ja yksityisistä pysäköintifirmoista. Pysäköintiasiassa on kyse palveluntuottajan hyvästä tahdosta vammaisia henkilöitä kohtaan. Yksityiset voivat omistamillaan P-alueilla olla huomioimatta vammaisen pysäköintilupaa, mikä on johtanut hämmentäviin tilanteisiin – ja valvontamaksuihin.

Tilanne on ongelmallinen, kun tieliikennelaki sallii inva-luvalla pysäköimisen julkisille alueille, jollaisia oletamme julkisten palvelujen kuten Kelan ja terveyskeskusten pysäköintialueiden olevan. Mutta pysäköintialueiden yksityinen omistajuus ja sopimukset yksityisten pysäköinninvalvontayritysten välillä tekevät tästä hankalan ymmärtää vammaisille autoilijoille.
– Invalidiliitto on ajanut sitä, että vammaisen pysäköintilupa oikeuttaisi pysäköimään julkisten palvelujen asiointiin tarkoitetuilla yksityisillä pysäköintialueilla. Samalla vaadittiin korotettua sakkoa inva-paikoille luvatta pysäköiville autoilijoille, Invalidiliiton sosiaalipoliittinen asiantuntija Tiina Lappalainen kertoo.

Osa huomioi, osa ei

Jaatisen selvityksen perusteella yksityiset pysäköinninvalvojat tulkitsevat vammaisen pysäköintilupaa kirjavasti. Kyselyyn vastasi neljä yksityistä pysäköinninvalvontayritystä, joiden antamien vastausten perusteella yhteistyö yritysten ja vammaisen pysäköintiluvalla paikoittavien kesken sujuu hyvässä hengessä. Vammaisen pysäköintilupa huomioidaan aina kaikilla 24PPartner Oy:n ja AutoParkki Norden Oy:n valvomilla paikoitusalueilla.
Parkpro Oy ja Q-Park Finland Oy kertoivat suosittelevansa asiakkailleen pysäköintiluvan huomioimista. Q-Park Finland Oy:lla on valvonnassaan muutama alue, jossa maanomistajan määräyksestä vammaisen pysäköintilupaa ei huomioida. Yritys pyrkii merkitsemään poikkeuksen selkein liikennemerkein (”Ei vapaata inva-pysäköintiä”), mutta joissain taloyhtiöissä sääntö on luettavissa vain taloyhtiön järjestyssäännöissä. Epäselvissä tilanteissa valvontamaksu on kuitenkin mitätöity ja autoilijaa opastettu jatkossa noudattamaan maanomistajan asettamia sääntöjä.

Kyselyyn jätti kuitenkin vastaamatta toiset neljä yritystä (Alueellinen Pysäköintivalvonta Oy (APV), Parkkipartio, Suomen Aluevalvonta Oy (ParkkiPate) ja Uudenmaan Pysäköinninvalvonta Oy). Näiden neljän yrityksen valvomilla pysäköintialueilla vammaisen pysäköintilupaa ei pääsääntöisesti huomioida. Asiakaspalvelujen antamien tietojen mukaan tämä perustuu maanomistajien antamiin määräyksiin.

Jaatinen ry vetoaa julkisten tilojen pysäköintialueiden maanomistajiin, jotta nämä huomioisivat vammaisen henkilön pysäköintiluvan pysäköintialueillaan.
– Näin ne olisivat mukana edistämässä vammaisten ihmisten osallisuutta, liikkumisen vapautta ja yhdenvertaisuutta. Mikäli ei kuitenkaan haluta huomioida vammaisen pysäköintilupaa, pyydämme ilmoittamaan asiasta selkein kyltein, jotka eivät jätä erehtymisen varaa. Esimerkiksi näin: ”Yksityinen P-alue. Emme huomioi vammaisen pysäköintilupaa”, Miina Weckroth lisää.

Harmia monelle

Tiina Lappalainen tietää lukuisia esimerkkejä vammaisten pysäköintiongelmista.
– Useat ihmiset ovat ottaneet yhteyttä Invalidiliittoon, mitä voi tehdä, kun on saanut valvontamaksun pysäköintivalvontafirmalta, vaikka käytössä on vammaisen pysäköintilupa. Saadusta maksusta voi valittaa pysäköintivalvontayritykseen ja kiinteistön omistajalle tai kuluttajariitalautakuntaan.


Pysäköintiluvan saamisen edellytykset
Vammaisen pysäköintilupa myönnetään ensisijassa vammaiselle itselleen, vaikka hän ei itse kuljettaisikaan ajoneuvoa:
Lupa voidaan myöntää, kun hakijalla on vamma, jonka voidaan arvioida estävän henkilöä itsenäisesti kävelemästä tai kun henkilön näön tarkkuus paremmassa silmässä arvioidaan enintään arvoon 0,1. Luvan voi saada myös kun pysäköintihallien ja p-maksuautomaattien käyttö vamman vuoksi ylivoimaisen vaikeaa tai mahdotonta.

Vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten lupa voidaan myöntää, jos kuljetettavalla on säännöllinen ja usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa. Lääkärintodistuksesta tulee käydä ilmi vamman kesto tai onko vamma pysyvä. Lausunnosta tulee selvitä myös vamman vaikutus henkilön ajokykyyn.

Pysäköintiluvan hakeminen
Pysäköintilupaa on mahdollista hakea Poliisilaitokselta ja sähköisesti verkossa sähköisellä lomakkeella ja liittää tarvittavat liitteet (valokuvan ja lääkärintodistuksen) hakemukseen. Lomake vaatii vahvan sähköisen tunnistamisen pankkitunnuksen tai sirullinen henkilökortin avulla. Hakemus maksetaan ennen lähettämistä.

Kun lupa myönnetään, se voidaan lähettää postitse hakijan antamaan osoitteeseen tai haetaan henkilökohtaisesti.
Hakemisessa liitteinä tarvitaan lääkärintodistus, kaksi valokuvaa. Perusteltu lupahakemus toimitetaan nykyisin poliisille. Tulossa muutos hakumenettelyyn 1.1.2016 alkaen, jonka jälkeen luvan hakemista hallinnoi Trafi, ja hakupaikka siirtyy ajo-oikeuslupia myöntäville katsastustoimistoille.
Pysäköintilupa on voimassa 10 vuotta tai määräajan, tai vamman kestoajan.

Pysäköintilupa oikeuttaa pysäköimään Tieliikennelain mukaan maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta julkiselle alueelle, missä se on liikennemerkein kielletty ja myös sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu, rajoitusta pitemmäksi ajaksi. Silloinkaan ei tarvitse käyttää pysäköintikiekkoa. Yksityisillä alueilla on noudatettava niillä olevia alueen pysäköintisääntöjä, jotka voivat vaatia myös pysäköintikiekon käyttöä.

Invalidiliitto esitti vuonna 2014 vaatimuksen eri ministeriöille vammaisten pysäköimisen edistämisestä.

Lue lisää IT-lehden numerosta 5/2015

Kommentit

P lupa

kunnan velvollisuus noudattaa tieliikennelakia liikuntaesteisen pysäköintiluvan lakiin kirjoitettuja lainkohtien noudattamisessa, myös siirtäessään valvonnan yksityiselle pysäköinninvalvonnalle. Tontin haltija taas määrittää pysäköinnin ehdot, joita pysäköinninvalvonnan on noudatettava. Kunnan/kaupungin edustajan tulisi valvonta yrityksen kanssa sopimusta tehdessään kertoa kunnan/kaupungin velvollisuudesta noudattaa lakia virhemaksuja ym. kirjoittaessaan. Jos kunnan omistamalla ja yksityisen pysäköinti yrityksen valvomalla alueella ei noudateta tieliikennelain kohtia ns. inva luvan haltijan lakiin kirjoitetusta oikeudesta pysäköidessään kunnan hallitsemilla P alueilla ym, saattaa kunta/ maanomistaja jopa syyllistyä syrjintään tai ainakin epätasa arvoiseen kohteluun. Esim. Pyörätuolin käyttäjän maksuautomaatin käyttö on moninpaikoin täysin mahdotonta tai ainakin kohtuutonta vaivaa aiheuttavaa. Yleensä korttimaksu mahdollisuus on sijoitettu liian korkealle näyttöineen pyörätuolin/lyhytkasvuisten ym. käyttäjille. Jos maksu pitäisi silti suorittaa, niin maksu ym.pysäköinnin ehdot/ sopimus ehdot pitää myös olla täysin esteettömiä, käytettävissä ja luettavissa, myös talvella ym. Tästä syystä yksityisten pysäköinti yrityksen ja osan P alueiden haltijoiden tapa vaatia maksu myös liikuntaesteisiltä asettaa vammaiset eriarvoiseen asemaan ns. terve jalkaiseen peilatessa, myös rajoitettu pysäköinti aika on usein kohtuuton pyörätuolilla liikkuville, varsinkin lyhyellä ajalla rajoitetuilla alueilla. Koska autosta poistumiseen/nousemiseen vie huomattavasti pidemmän ajan kuin ns.terveillä liikkujille. Pysäköintiä valvovan yrityksen / kiinteistön / tontin haltijoiden tulisi yhdenvertaisuuden nimissä ottaa edellä mainitut asiat huomioon maksuja yms rajoitteita alueilleen suunnitellessaan, sekä miettiä myös niiden mielekkyydestä, hyödyistä ja haitoista kokonaisvaltaisesti.

Ei nimimerkkiä  •  14.06.2022, klo 08:25

Ratkaisu 2017/1

Taasen akateemiseen keskusteluun juupas jaapas jappastelun sekaan katoava maalaisjärjellä sekunnissa ratkaistavissa oleva tapaus ja lopullinen päätös, ei keskustelun pohja parkkihenkilöyhtiöille. Yksinkertaisuudessaan seuraava lopputulos: Vammaisten lupa oikeuttaa pysäköintiin kuten laissa ON KIRJATTU.
Jokainen parkkiyhtiön kirjoittama maksu palautetaan ao. yhtiölle jolloin käsittelymaksu (minimi 30 minuuttia käräjä toimistosihteerin palkkaa vastaava summa) ja instrum justicia viivästysmaksuhinnaston mukainen korvaus peritään yhtiöltä ja maksetaan kassaan minne maksetaan ylinopeussakotkin.

Ei nimimerkkiä  •  21.11.2017, klo 23:12

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).