Etusivulle

Turvataan vammaisille ihmisille yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa

Me vammaiset olemme maailman suurin vähemmistö. Meitä on Suomessa ainakin 750 000. Arkeemme vaikuttavat samat asiat kuin muidenkin. Meidän ei pitäisi jatkuvasti joutua taistelemaan saadaksemme tarvitsemamme avun ja tuen. YK:n vammaissopimuksen mukaan meillä vammaisilla on oltava muihin nähden yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Meidän on oltava itse mukana päätöksenteossa. Ei mitään ilman meitä vammaisia.

Vammaisuus on vain yksi ihmisen ominaisuuksista. Vammainen henkilö on aktiivinen toimija, eikä hoidon tai hoivan kohde. Vammaisuudesta johtuva tuen ja avun tarve on syytä erottaa iäkkään, sairaan tai lapsen tarvitsemasta avusta ja tuesta. Vammainen on sairas vain sairastuessaan. YK:n vammaissopimus takaa vammaiselle ihmiselle oikeuden päättää itse, missä, miten ja kenen kanssa hän asuu. Jokaisen, myös vammaisen henkilön, itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava.

On parannettava yhteiskunnan esteettömyyttä ja saavuttavuutta. Julkisten tahojen tulee kartoittaa ja korjata meidän vammaisten tarvitsemien palveluiden ja tukien ongelmat. Tarvitsemme asiantuntevia palveluneuvojia ja -ohjaajia sekä selkeätä ja monikanavaista tiedotusta palveluista ja niiden hakutavoista. On muistettava viittomakielellä tiedottaminen ja julkisten toimijoiden tuottamien videotallenteiden tekstittäminen. Julkisten toimijoiden on syytä tehdä tiivistä yhteistyötä vammais- ja potilasjärjestöjen kanssa ja tukea niiden toimintaa. On otettava käyttöön yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi. Suomi tarvitsee vammaisasiavaltuutetun.

Pitää tehdä pääasiassa toistaiseksi voimassaolevia päätöksiä. Julkisilla palveluilla ei tule tehdä voittoa. Julkisten toimijoiden on syytä tuottaa palvelunsa pääasiassa itse tai yhteistyössä voittoa tavoittelemattomien tahojen kanssa. Pitää parantaa sosiaaliturvaa ja pieniä eläkkeitä, kriminalisoida alipalkkaus sekä puuttua sähkön, ruoan ja bensan hinnan nousuun.

Vammaisen lapsen tai nuoren on voitava käydä lähikouluaan tai -päiväkotiaan. Hänen on saatava riittävästi tukea opintoihinsa. Kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa on oltava riittävästi opettajia, erityisopettajia, nuorisotyöntekijöitä, kuraattoreita, psykologeja sekä koulunkäynninohjaajia ja -avustajia. Tarjolla on oltava pienryhmä-, erityis- ja tukiopetustakin. Opetusryhmien on oltava riittävän pieniä. Inkluusio, eli erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opettaminen yleisopetuksessa, tarvitsee onnistuakseen riittävästi resursseja.

On kartoitettava ja korjattava työtoiminnan ja työhönvalmennuksen ongelmat. Työtoimintaan osallistumisesta ei pidä joutua maksamaan. Työhönvalmentajia tarvitaan lisää. Julkisten toimijoiden on syytä tukea meidän vammaisten ja osatyökykyisten työnhakua ja työtekoa.

Lopetetaan ikäsyrjintä. Vammaisuus tai sairaus ei katoa, kun ihminen täyttää 65 vuotta. Iäkkäälläkin vammaisella on oltava oikeus tarvitsemiinsa vammaispalveluihin ja kuntoutukseen. Häntä ei saa siirtää vanhuspalveluiden piiriin.

On syytä puuttua meihin vammaisiin kohdistuvaan syrjintään, häirintään, vihapuheeseen ja väkivaltaan. Vammaisella naisella tai tytöllä on 2–10 kertaa suurempi riski joutua lähisuhdeväkivallan tai hyväksikäytön uhriksi kuin muilla naisilla ja tytöillä.

Vaaleissa äänestäminen on mahdollisuus vaikuttaa. Äänestetään meidän vammaisten ajavia ehdokkaita. Meidän vammaistenkin on oltava mukana tekemässä päätöksiä. Meidänkin on voitava toimia työntekijöinä, päättäjinä, yrittäjinä tai virkamiehinä.

Kirjoittaja, Elina Nykyri, on Vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas Uudenmaalla. Hän on vantaalainen alue- ja kuntavaravaltuutettu, järjestö- ja vammaisaktivisti, Invalidiliiton valtuuston jäsen, Heta-liiton valtuuston varajäsen, Turner-yhdistyksen hallituksen jäsen, Rusetti ry:n jäsen, Helsingin Invalidien jäsen ja Vasemmiston vammaispoliittisen työryhmän puheenjohtaja.

Yhteystiedot:

nimi: Elina Nykyri sposti: elina.nykyri@gmail.com

puhelin: 041 539 6220

puolue: Vasemmistoliitto

vaalipiiri: Uusimaa

Invalidiliiton jäsenyhdistys, johon kuulun: Suomen Turner -yhdistys ry., Rusetti ry. ja Helsingin Invalidit ry.

Jaa uutinen

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).