VAASANSEUDUN INVALIDIT RY

Vuonna 2020 hallituksessa jatkaa pj Pertti Meriruoho. Uudeksi vpj:ksi valittiin syyskokouksessa Reijo Järvinen. Hallituksen jäsenet ovat Gunvor Vesterlund, Arvo Isomäki, Seppo Rinne, Marjo Wik, Derick Joutsi sekä uutena jäsenenä Veikko Rintamäki. Jäsenmaksut vuonna 2020: 10 euroa/varsinainen jäsen ja kannatusjäsen. 

Seuraa Pohjalaisen, Vasabladetin ja Vaasan Ikkunan toimintapalstoja sekä www. vaasanseuduninvalidit.yhdistysavain.fi