SALON INVALIDIT RY

Salon Invalidien sääntömääräinen kevätkokous 29.3.2021 klo 16.30 Leiriranta Muurla.

Yhdistys ilmoittaa toiminnastaan ja ajankohtaisista asioista mm. IT- lehdessä, jäsenkirjeessä, Salonjokilaakso lehdessä, Salon kaupunkitiedotteessa, sekä nettisivuillaan www.saloninvaliditry.yhdistysavain.fi