Etusivulle
nuori nainen istuu pyörätuolissa ja kuuntelee musiikkia kuulokkeista.
nuori nainen istuu pyörätuolissa ja kuuntelee musiikkia kuulokkeista.

”Vammainen nuori on ensisijaisesti nuori”

Invalidiliiton nuoret vaativat kuntavaaliteemoissaan yhdenvertaisia mahdollisuuksia nuorten palveluihin ja harrastamiseen sekä opinnoista työelämään siirtymiseen.

Invalidiliiton alle 30-vuotiaat nuoret aktiivit kokosivat omat kuntavaaliteemansa, joilla nuorten vammaisten näkökulmaa pyritään tuomaan vaalikeskusteluihin.

Teemat ovat samansuuntaisia Invalidiliiton kuntavaalitavoitteiden kanssa, joissa vaaditaan yhdenvertaista palvelua kaikille.

Nuorten omasta suusta tulevilla teemoilla halutaan kuitenkin keskittyä juuri heidän elämäänsä.

– Nuoret huomaavat paremmin kehittämiskohteita esimerkiksi opiskelun parissa siinä, miten heitä ohjataan jatko-opintoihin ja saavatko he riittävää ohjausta, nuorten kanssa työskennellyt Invalidiliiton järjestöasiantuntija Sanna Saarimaa sanoo.

Saarimaan mukaan kuntavaaliteemojen viestillä on kaksi eri yleisöä.

– Teemoilla halutaan viedä tietoa kuntiin ja tuleville päättäjille, mutta sen lisäksi myös nuorille itselleen. Tietoa siitä, mihin palveluihin on oikeutettu ja mistä tukea voi saada, saattaa puuttua myös joiltain nuorilta itseltään.

”Nuorille nuorten palvelut”

Yhteisöpedagogiksi opiskeleva Henri Ihander työskenteli harjoittelussaan Invalidiliitolla nuorten kanssa teemoja koostettaessa.

Useissa yhteyksissä nousi esiin nuorten toive siitä, että heidät kohdattaisiin ensisijaisesti nuorina.

– Halutaan samoja palveluja kuin muillakin nuorilla ja sitä, ettei kaikkea profiloida vamman kautta ja ohjata vammaispalveluihin. Siellä ei aina ole kaikkea sitä tietoa asioista, jotka koskettavat nuoria. Halutaan päästä neuvonta- ja ohjauspalveluihin sinne, missä muutkin nuoret käyvät, ja että palveluissa osataan ottaa vammaisten nuorten tarpeet huomioon, hän kertoo.

Teemojen koostaminen lähti liikkeelle nuorten omasta Facebook-ryhmästä. Tärkeäksi koettuja teemoja työstettiin palavereissa etäyhteydellä, joissa koostettiin konkreettisia asioita, joihin halutaan muutosta ja mietittiin keinoja vaikuttaa.

”Kaikille mahdollisuus harrastaa”

Yksi mukana olleista nuorista oli palaverissa nostanut esiin hieman surullisen seikan, että teemat ovat vuodesta toiseen samankaltaisia. Se kertoo siitä, ettei nuorille tärkeitä asioita ole pystytty ratkaisemaan. Nyt tuoreena asiana kuntavaaliteemoihin on nostettu nuorten vapaa-ajan vietto.

– Halutaan lisää harrastusmahdollisuuksia, mutta ei haluta sitä, että ne olisi profiloitu erityisryhmille. Toivotaan, että oltaisiin siellä missä muutkin nuoret ovat, Ihander toteaa.

Vapaa-aikaan liittyvät myös kuljetuspalveluasiat ja avustuspäätökset, joiden tulisi paremmin vastata siihen, että harrastaminen olisi ylipäätään mahdollista. Palveluita ei tulisi rajata koskemaan vain esimerkiksi pelkästään opiskelua.

Teemoja tuodaan esille kevään aikana lähinnä sosiaalisen median avulla.

– Teemoista tullaan myös koostamaan mielipidekirjoituksia. Aiemmin mietittiin myös esimerkiksi paneelikeskustelun järjestämistä eri puolueiden edustajien kanssa, mutta koronatilanne saattaa vaikeuttaa tällaisten järjestämistä, Ihander kertoo.

Invalidiliiton nuorten toimintaa Ihander kuvailee matalan kynnyksen vaikuttamisen kanavaksi, jolla voidaan oikeasti saavuttaa tuloksia.

– Organisaatiolla on paljon näkyvyyttä ja mahdollisuudet vaikuttamiseen ovat hyvät. Jos nämä asiat yhtään koskettavat omaa elämää, kannattaa lähteä mukaan ja edistää asioita porukalla.

Nuorten vaaliteemat

Elinikäinen oppiminen kuuluu kaikille – vai kuuluuko?

 • Esteettömät oppilaitokset palvelevat kaikkia
 • Digitaalisuuden edistäminen luo yhdenvertaisuutta
 • Mahdollisuus saada vammaispalvelulain mukaisia tukimuotoja avoimiin opintoihin eri oppilaitoksissa
 • Vaihtoehtoja, joustoa ja kohtuullisia mukautuksia opiskeluun

Nuoren on päästävä nuorten palvelujen pariin

 • Vammainen nuori on ensisijaisesti nuori
 • Neuvonta ja tuki tarjottava myös vammaisille nuorille
 • Ohjauspalvelut kuntoon ja tietoa ohjaajille
 • Nuorisotalot esteettömiksi ja saavutettaviksi

Mielekäs vapaa-aika mahdollistaa osallisuuden

 • Kaikille mahdollisuus harrastaa
 • Kaikki voivat harrastaa yhdessä
 • Tapahtumat esteettömiksi ja saavutettaviksi
 • Kuljetuspalvelujen ja avustuspäätösten vastattava paremmin nuoren tarpeisiin

Vammainen nuori ei ole B-luokan työntekijä

 • Kaikilla nuorilla on oikeus tehdä työtä
 • Vammaisuus ei tarkoita osatyökykyisyyttä
 • Työnantajille lisää tietoa tukimahdollisuuksista vammaisen nuoren palkkaamiseen
 • Kunnilla vastuu vammaisten nuorten työllisyyden edistämisestä

Invalidiliiton nuorten kuntavaali-teemat löydät myös Invalidiliiton kotisivuilta
Käy tutustumassa myös Vaalit-sivuun, josta löydät myös mm. liiton vaalitavoitteet ja muuta materiaalia kuntavaaleista.

Teksti Eemeli Sarka
Kuvat Freepik

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).