Etusivulle

Vaikeavammaisten henkilöiden erityispalvelut turvattava

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen julkisti 17.2.2016 kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toimenpideohjelman. Osana tätä on pohjaesitys vammaislainsäädännön uudistamiseksi.

Vammaislain uudistamista pohtineen työryhmän alkuperäisestä esityksestä poiketen hallitus esittää nyt dramaattisia leikkauksia vammaisten liikkumista tukeviin palveluihin. Lisäksi leikkurin alla ovat vammaisten henkilöiden erityispalvelut, kuten henkilökohtainen apu sekä asumista tukevat palvelut. Leikkaukset suunnitellaan toteutettavaksi mm. asettamalla vammaisten tarvitsemille palveluille 75 vuoden yläikäraja.

Vaikeimmin vammaisten henkilöiden erityispalvelut tulee turvata myös 75 vuotta täyttämisen jälkeen.

- Kysymys on vammaisten ja erityisesti vaikeimmin vammaisten henkilöiden ihmisarvosta, jota ei voi mitata rahassa edes talouskriisin keskellä, muistuttaa Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen.

Sosiaalihuollon yleiset palvelut eivät kykene vastaamaan vaikeimmin vammaisten henkilöiden vammasta johtuviin erityisiin palvelutarpeisiin. Niihin vastaamatta jättäminen voi pahimmillaan uhata jopa vaikeavammaisten kansalaisten henkeä.
Invalidiliitto suhtautuu myös suurella varauksella hallituksen tavoitteisiin leikata vammaisten liikkumista tukevien palveluiden kustannuksia. – Vammaisten henkilöiden liikkumisen vapaus on ehdottomasti turvattava, jyrähtää Pohjonen.