Etusivulle
Aki Linden
Aki Linden

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén uskaltaa heittäytyä ja kohdata haasteet (video)

Aki Lindén ei tunnu haasteita pelkäävän. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua sijaistava Lindén on ministerinä paljon vartija. Hänen vastuualueelleen kuuluvat monen muun ohella Invalidiliiton jäsenistölle tärkeät vammaishuolto ja vammaispalvelut sekä kuntoutus – kaikki laajoja kokonaisuuksia tulevien hyvinvointialueiden peukalon alla.

Erikoislääkärin koulutuksen saanut Lindén, 70, johti ennen kansanedustajaksi valintaa yhteensä 17 vuotta kahta eri sairaanhoitopiiriä, ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntemus kuuluu hänen esiintymisessään. Toukokuisten Apuvälinemessujen yleisö kuuntelikin huojentuneena sujuvasanaisen Lindénin puheenvuoroa, sillä ministeri myötäili kovasti Invalidiliiton vaatimuksia vammaislainsäädännön (Valas) kokonaisuudistuksesta.

Vammaisjärjestöjen kanssa pitkään valmisteltu vammaislainsäädäntö annetaan syksyllä eduskunnan käsiteltäväksi. Tavoitteena on, että itsemääräämisoikeus toteutuu yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan, ja henkilökohtaisen avun tarve arvioidaan aina yksilöllisesti.
– Lakiuudistuksessa edellytetään, että palvelun järjestäjä toteuttaa henkilökohtaista apua sekä työnantajamallilla, ostopalveluna että palvelusetelillä ja lisäksi omana toimintana, Lindén lisäsi.

– Monet vammaiset henkilöt pitävät työnantajamallin säilyttämistä ehdottoman tärkeänä, koska kokevat sen parhaiten turvaavan itsemääräämisoikeuden, Lindén sanoi ja lupasi sen myös säilyvän yhtenä vaihtoehtona palvelun tuottamiselle.

Lindén korosti, että henkilökohtainen apu on yksi tärkeimmistä vammaispalveluista, sillä sen avulla vammainen ihminen voi elää omannäköistä arkea, asua itsenäisesti, opiskella ja tehdä työtä.

Kun erityispalvelujen järjestämisvastuu sote-uudistuksen myötä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta alkaen, luo se Lindénin mukaan edellytykset palvelun laadun ja osaamisen kehittämiseen sekä mahdollisuuden avustajien rekrytoinnin ja saatavuuden tehostamiseen. Lisäksi hänestä on huolehdittava siitä, että vammaisen henkilön oma mielipide ja mahdollisuus määritellä avustamistoimintaa otetaan jatkossakin huomioon.

YK-komitean ratkaisu otettava huomioitava

Ministeri Lindén otti kantaa myös Yhdistyneiden kansakuntien vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean äskettäiseen ratkaisuun. Suomea koskeva yksilövalitus jätettiin komitean käsiteltäväksi vuonna 2018. YK-komitea oli 7. huhtikuuta 2022 antamassaan ratkaisussa moittinut Suomea todeten Suomen rikkoneen vammaissopimusta.

– YK:n vammaiskomitea tekemä ratkaisu tullaan ottamaan vakavasti huomion Valas-lakiuudistuksen yhteydessä, On tärkeää, että päätös käydään tarkasti läpi, ja siinä esitettyihin mahdollisiin epäkohtiin puututaan. Tämä on virkatyönä käynnissä, ja uskon, että tehtävät johtopäätökset esitellään myös minulle työn valmistuessa, Lindén totesi.

YK-komitea totesi Suomen rikkoneen vammaissopimusta, koska lainsäädännössä ei ole ollut tarjolla valittajalle sellaisia palveluita, jotka mahdollistaisivat hänen itsenäisen asumisensa omassa kodissaan hänen niin halutessaan. Henkilö oli hakenut henkilökohtaista apua, mitä ei ollut myönnetty henkilökohtaiseen avun rajauksen takia.

– Henkilökohtaisen avun ja muun vammaisen henkilön osallisuutta vahvistavan sääntelyn osalta vammaispalvelulakiesityksen jatkovalmistelussa otetaan huomioon komitean antama ratkaisu, ministeri lupasi.

Katso videolta, kuinka perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén uskalsi heittäytyä ja kokeilla pyörätuolin kelaamista yli esteiden Apuvälinemessujen apuvälineradalla.


Teksti Tapio Rusanen
Kuva Timo Porthan

Kommentit

Aistivammaiset

Miten on otettu huomioon aistivammaiset,kuulo,näkö tunto,haju,maku aistit, mitkä niistä ovat tärkeimmät.

Ei nimimerkkiä  •  21.10.2022, klo 10:10

Hieno video

Hienosti ministeri Linden heittäytyi tuohon maailmaan.

Ei nimimerkkiä  •  09.06.2022, klo 18:21

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).