Etusivulle
Karita Karttunen
Karita Karttunen

Nuori puheenjohtaja uskoo vastuun jakamiseen ja yhteistyöhön

Yhdistystoiminta kiinnostaa nuoria aikuisia – ainakin, kun tarjolla on oikein kohdennettua ohjelmaa, sopivasti vastuuta ja konkreettisia mahdollisuuksia vaikuttaa, sanoo Lyhytkasvuiset - Kortväxta ry:n uusi puheenjohtaja Karita Karttunen.

Lyhytkasvuiset - Kortväxta ry on aktiivinen yhdistys, jonka toiminnassa on mukana poikkeuksellisen paljon nuoria ja nuoria aikuisia. Nuorten aikuisten jäsenten joukkoon lukeutuu myös uusi puheenjohtaja Karita Karttunen, 22. Hän aloitti puheenjohtajana vuoden 2022 alussa.

– Olen aina ollut Lyhytkasvuiset ry:n jäsen, ihan vauvasta asti. Olen ollut aktiivisesti mukana tapahtumissa, ja aina on ollut myös nuorille kohdennettua toimintaa, Karttunen kertoo.

Karttunen arvioi, että juuri erityisesti nuorille suunnattu toiminta on tärkeä syy siihen, että nuoria aikuisia on runsaasti mukana yhdistyksen toiminnassa ja myös luottamustehtävissä. Yhdistyksen nuorille kohdentamaa toimintaa ovat muun muassa kesäleirit ja valtakunnallisten tapahtumien ohessa järjestettävä ohjelma ja vaikkapa mökkiviikonloput. Periaatteena on tuottaa lisäarvoa ja tarjota jotakin sellaista, mitä muualta ei saa, kuten vertaistukea ja tietoa sekä erilaista elämyksellistä toimintaa.

– Esimerkiksi sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset järjestetään viikonlopputapahtumina, ja niiden oheen rakennetaan nuorten ja nuorten aikuisten toimintaa. Se voi olla nuorten omia vertaistukikeskusteluja tai jotakin aktiviteettia. Tosi paljon on kysyntää kaikenlaisille lajikokeiluille, Karttunen sanoo.

– Kohdennettua toimintaa myös mainostetaan jäsenlehdessä siten, että mainonta on selkeästi kohdistettu nuorille. Myös yhdistyksen nettisivuilta löytyvät kaikki tapahtumailmoitukset, ja netti ja some ovat tärkeitä välineitä etenkin nuorten, nuorten aikuisten, toiminnasta kiinnostuneiden ja ei-jäsenten tavoittamiseksi.

Ikä ei määrittele valmiuksia

Paitsi osallistujina on nuorilla aikuisilla yhdistyksessä tärkeä rooli myös toiminnan järjestäjinä.
– On vahvuus, että on useita aktiivisia toimijoita. Vaikka hallitus on vastuussa siitä, että toimintasuunnitelma toteutuu, ei hallitus toteuta kaikkea. On eri toimijoita, ja vielä kohderyhmän mukaisesti: on nuorisovastaava, joka on järjestämässä toimintaa nuorille, sitten ovat aikuistoiminnan vastaavat, ja usein nuori aikuinen järjestää nuorten aikuisten kohderyhmälle toimintaa, Karttunen sanoo.

Nuoret aikuiset ovat lähteneet aktiivisesti mukaan myös yhdistyksen luottamustehtäviin. Hallituksen keski-ikä on hieman yli 30 vuotta. Karttunen itse aloitti yhdistyksen hallituksessa 18-vuotiaana ja kannustaa muitakin nuoria rohkeasti mukaan.
Karttunen toteaa, että yhdistyksen toiminnan ja sen jatkuvuuden kannalta on keskeistä, että mukana on myös paljon nuoria.
– Sillä on paljon merkitystä. Toiminta pystyy elinvoimaisena, virkeänä ja aktiivisena, mikä puolestaan johtaa siihen, että toiminnan jatkuvuus turvautuu.

Karttunen korostaa, että on rikkaus, että mukana on eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia ihmisiä. Hän painottaa kiinnostusta ja vaikuttamisen halua – ja ennen kaikkea yhteistyön voimaa.
– Viestini ei ole se, että pitää syntyä yhdistykseen ja aktiivisesti elää siinä, vaan valmiuksia voi tulla mistä vaan. Vaikka lyhytkasvuisuus on synnynnäistä, niin ihmiset liittyvät yhdistykseen hyvin eri tilanteissa, hän sanoo.

– Yksi isoimpia juttuja, mitä olen oivaltanut hallituksessa ja yhdistystoiminnassa, on se, että asiat tapahtuvat yhteistyöllä. Jokainen porukasta tuo mukaan jotakin, ja tulosta syntyy. Ikä ei vaikuta, koko ajan voi oppia toisilta.

Toiminta tehdään yhteistyössä

Yhdistystoiminta tarjoaa tilaisuuden monenlaiseen osallistumiseen, eikä kaikilta odoteta pitkäkestoista sitoutumista tai kiinnostusta luottamustehtävien hoitamiseen. On myös monenlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa.
– Toimintaan pääsee vaikuttamaan jo hyvin pienesti, ja kaikki palaute kuunnellaan. Pienilläkin jutuilla on väliä. Toki sitten erilaiset toimet, kuten hallitustyöskentely, ovat sellaisia, joissa pääsee vaikuttamaan toimintaan ja sitä kautta tekemään vaikuttamistyötä. Hallituksessa voidaan miettiä laajemminkin yhdistyksen tai lyhytkasvuisten asioita yhteiskunnassa, Karttunen sanoo.

Karttunen sanoo, että on tärkeää, että yhdistyksen päättävissä asemissa olevat henkilöt ovat myös itse mukana tapahtumissa ja kuuntelevat jäsenistöstä nousevia toiveita ja ideoita. Siten taataan se, että yhdistystoiminta on jäsentensä näköistä.
– Yhdistyksessä hallitus ei hoida kaikkea. Tarvitaan toimijoita, että toimintaa pystytään laajasti toteuttamaan – se on yhteistyötä.

Uusille ideoille annetaan tilaa

Karita Karttunen kertoo, että puheenjohtajuus tuntuu ”luontevalta ratkaisuilta”.
– Ehkä se, miksi olen jaksanut toimia ja mikä on pitänyt kiinni tässä, on juuri se, että yhdistys on kehityskelpoinen, ja siellä pallotellaan ideoita ja ollaan valmiita kokeilemaan. Siellä saa vastuuta. Minäkin olen nuori, mutta minulle on luotettu asioita. Ja kun pääsee tekemään, niin jaksaa eri lailla kuin jos sanottaisiin, että ”ei, että aina on toimittu näin”.

Karttunen kertoo haluavansa puheenjohtajana rikkoa mielikuvaa siitä, että vastuullisiin tehtäviin ryhtyvällä pitäisi aina olla taustalla pitkä kokemus ja osaaminen.
– Minusta on tuntunut tärkeältä se, että olen tullut kuulluksi ja olen saanut mahdollisuuksia, ideoita on otettu vastaan ja niille raivattu tilaa. Puheenjohtajana sitoudun siihen, että tarjoan omalta osalta perehdytystä ja siirrän osaamista. Jos joku haluaa ottaa vastuuta, niin mielelläni annan. Koen tärkeäksi, että osaamista on eri ihmisillä.

Vertaistukea ja yhteiskunnallista vaikuttamista

Karita Karttunen on iloinen siitä, että Lyhytkasvuiset ry:n toiminta on tavoittanut nuoret niin hyvin ja kertoo, että myös uusia nuoria tulee mukaan koko ajan. Hän on itse elävä esimerkki siitä, mitä kaikkea yhdistystoiminnasta voi omaan elämään saada.
– Koen, että sillä on ollut tosi paljon myönteistä vaikutusta vaikka oman identiteetin rakentumiseen ja siihen, että olen saanut aina tietoa asioista. Vertaistukea tulee myös paljon koko ajan eri elämäntilanteissa, ja ystävyyssuhteet ovat tosi iso juttu, sosionomi-diakonin opintojensa loppuvaiheessa oleva Karttunen kertoo.

Karttusen toiveena on lisätä yhteistyötä myös eri yhdistysten välillä ja sitä kautta vaikuttaa koko yhteiskuntaan.
– Lyhytkasvuiset ry on tosi tuore jäsenyhdistys Invalidiliitossa, ja toivon, että lyhytkasvuiset näkyvät liitossa paremmin jäsenyhdistykseksi hyväksymisen myötä, Karttunen sanoo ja hymyilee.

Teksti ja kuva Vilma Timonen

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).