Etusivulle
kuvituskuva.
kuvituskuva.

Neuvontapalvelu ratkoo ongelmia

Invalidiliiton asiantuntijoiden neuvonta palvelee valtakunnallisesti vammaisia ihmisiä, heidän läheisiään ja ammattilaisia. Neuvoja saa puhelinpäivystyksen, sähköpostin ja verkkosivujen kautta.

Neuvonnan rooli on tärkeä vammaisille ja heidän läheisilleen antamalla käytännön neuvoja vammaisuuteen, eri tukimuotoihin ja vammaispalveluihin liittyvissä asioissa. Tärkeä se on myös siksi, että vaikka viranomaisilla on lakisääteinen neuvontavastuu tukiin ja palveluihin liittyvissä kysymyksissä, usein näiden osaaminen vammaisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä on kapeaa. Ja siksi, että vammaispalvelujen hakeminen on hankalaa päätöksiin vaadittavien eri asiakirjojen ja lausuntojen vuoksi.

Neuvonta palvelee vastaamalla kysymyksiin, selvittämällä tilannetta yhdessä asiakkaan kanssa ja antamalla ohjeita asian eteenpäin viemiseen. Osa vammaisuuteen liittyvistä kysymyksistä on oikeudellisia, mutta järjestönä Invalidiliitto ei lähtökohtaisesti ota asianajollista roolia toimia yhteydenottajan edustajana eri oikeusasteissa tai valituksien tekijänä. Näin esimerkiksi muutoksenhaussa ja valituksissa neuvonta antaa ohjeita jatkotoimiin, ja asiakas päättää itse mihin ryhtyy.

Myös ammattilaiset ja esimerkiksi viranomaiset lähestyvät neuvontaa tilanteissa, joissa tarvitaan joko laajempaa tietoa vammaisuudesta tai tietoa siitä, miten soveltaa voimassa olevaa määräystä asiakkaan erityistilanteessa.
Neuvonnan asiakkaista vammaisia ja heidän läheisiään on noin 70 prosenttia. Noin 12 prosenttia koostuu erilaisista ammattilaisista. Loput asiakkaat ovat pitkäaikais- tai harvinaissairaita, liiton jäsenyhdistyksen jäseniä tai muuksi tilastoinnissa luokiteltuja henkilöitä.

Päivystys ohjaa

Invalidiliiton neuvonnassa toimii 23 asiantuntijaa, ja neljä heistä päivystää puhelinpäivystyksessä ja huolehtii sekä puhelimitse että sähköpostitse tulleiden kysymysten vastaamisesta tai ohjaamisesta eteenpäin kyseisen asian osaajille liitossa.

Suurin osa soittaa neuvontapalveluun tiistaina tai torstaina iltapäivällä tai lähettää kysymyksensä sähköpostilla. Asiantuntijat ovat koonneet liiton verkkosivuille usein kysyttyihin aiheisiin tietoa ja ohjeita lukuisista eri aiheista.

Joskus asiantuntijoiden halutaan perehtyvän asiakirjoihin, joissa on nimi- ja esimerkiksi terveystietoja, siihen tarvitaan aina erillinen kirjallinen suostumus, joka on hyvä toimittaa yhtä aikaa muiden asiakirjojen kanssa.
Asiakkaat ovat olleet varsin tyytyväisiä; he antoivat vuonna 2021 kokonaistyytyväisyyden arvosanaksi 4,2 (asteikolle 1-5).

Teksti Tuija Mäkelä

Harvinaiset

Invalidiliiton Harvinaiset-yksiköstä saa tietoa harvinaisista sairaus- ja vammaryhmistä. Lisätietoa harvinaisten ajankohtaisista asioista, toiminnasta ja tapahtumista saat osoitteesta www.invalidiliitto.fi/harvinaiset

Työllisyys

Invalidiliiton työelämäneuvonnasta saa tietoa ja tukea työllistymiseen, työssä jaksamiseen ja yrittäjyyteen. Lähetä kysymyksesi sähköpostitse, osoitteeseen tyollisyys@invalidiliitto.

Esteettömyys

Esteettömyysasioissa saat tietoa osoitteesta www.invalidiliitto.fi/esteettomyys. Kysymyksiä esteettömyydestä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen eske@invalidiliitto.fi.

Yhdistysten toiminta

● Yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa neuvoo alueen järjestöasiantuntija.
● Jäsenyyteen liittyvissä asioissa otetaan yhteys pääsääntöisesti omaan yhdistykseen.

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).