Etusivulle
kuvituskuva.
kuvituskuva.

Neuvonta on Invalidiliiton toiminnan peruspilareita

Neuvonta kuuluu Invalidiliiton perustoimintaan. Neuvomme valtakunnallisesti erityisesti vammaisuuteen, vammaispalveluihin, esteettömyyteen, saavutettavuuteen sekä vammaisten henkilöiden oikeusturvaan ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa ohjaamme kysyjiä oikean tahon puoleen esim. muihin järjestöihin sekä palveluista vastaaville ja päättäville tahoille, kuten vammaispalveluihin tai viranomaisille.

Yleisiä huomioita vuoden 2022 kysymyksistä ja palautteista

Puhelinneuvontaan ja suoraan asiantuntijoille tulleita yhteydenottoja oli viime vuonna yli 2000 kpl, kuten edellisenäkin vuonna. Neuvoa kysyivät useimmin vammaiset henkilöt, pitkäaikaissairaat, harvinaista sairautta sairastavat henkilöt, omaiset ja läheiset. Yhteyttä ottivat myös viranomaiset ja eri alojen asiantuntijat, jotka työssään ratkovat liikkumisesteisten ja vammaisten henkilöiden palveluissa ja arjessa esiintyviä haasteita.

Raportoinnissa seurasimme erityisesti moniaiheisten ja haastavien neuvontapyyntöjen määrää. Yli tunnin neuvonta-aikaa vaatineiden neuvontapyyntöjen osuus kaikista neuvontapyynnöistä oli 4 %.

Vuoden aikana tehtiin kaksi asiakastyytyväisyysmittausta. Mittauksissa kysyttiin kokonaisarvosanaa sekä tarkentavina kysymyksinä: saitko vastauksen kysymykseesi, auttoiko neuvonta jäsentämään tilannettasi sekä koitko tulleesi kuulluksi. Invalidiliiton neuvontaan oltiin yleisesti ottaen tyytyväisiä. Asteikolla 1–5 asiakkaat antoivat kokonaistyytyväisyydeksi 4,45.

Eniten kysyttyjä ja huolta aiheuttaneita aiheita

Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen vuosi siksi, että ensimmäistä kertaa liikkumiseen liittyvät kysymykset olivat yleisimpiä. Eniten tästä aihealueesta kysyttiin autoiluun ja pysäköintilupiin liittyviä asioita, kuten missä liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella voi pysäköidä sekä mistä ja miten tunnusta haetaan. Lisäksi mieltä askarruttivat pysäköintivirhe- ja valvontamaksut.

Esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät kysymykset olivat toiseksi yleisimpiä. Kysymykset koskivat laajasti asuinrakennusten ja julkisten rakennusten esteettömyyttä. Taloyhtiöissä kohdattiin mm. pysäköintipaikan saamiseen ja apuvälineiden säilyttämiseen liittyviä haasteita. Talvikunnossapitoon liittyviä ongelmia pohditaan myös paljon joka talvi.

Kolmanneksi yleisin teema oli asiakkuus viranomaispalveluissa, missä huolta aiheuttivat eniten palveluiden saatavuus, määräaikojen ylitykset ja lakia heikompien soveltamisohjeiden noudattaminen. Palvelusuunnitelmia ei ehditty tekemään tai niitä ei tehty riittävässä laajuudessa asiakkaan mielipiteitä huomioiden.

Haasteita myös muiden palveluiden saamisessa

Liikkumisen palveluihin, kuten auton muutostöihin ja apuvälineisiin sekä hankintatukeen liittyviin kysymyksiin vastattiin jonkin verran. Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain perusteella toteutettavista ja Kelan maksamista taksimatkoista kysyttiin vähemmän kuin edellisvuonna.

Kuljetuspalveluihin liittyvät ongelmat, kuten invataksien vähyys, taksien saapumattomuus ja pitkät odotusajat puhututtivat alueilla paljon. Ihmiset eivät uskalla liikkua, koska kuljetuspalveluiden ongelmat aiheuttavat niin paljon epävarmuutta ja turvattomuutta.

Asumisen palveluissa etenkin asunnon muutostyöt sekä palveluasumisen kysymykset lisääntyivät hiukan edellisvuodesta. Asunnon muutostöiden osalta päätösten saaminen, käsittely ja muutostöiden tekeminen kestivät pitkään ja vaikeuttivat asiakkaiden arkea ja asumista.

Terveydenhuollon palveluista, kuten hoitoon ja kuntoutukseen pääsystä, kohtelusta ja haitta-asteen määrittelystä kysyttiin jonkin verran. Kasvua tapahtui apuvälineisiin, niiden saamiseen ja apuvälinepalveluihin liittyvissä kysymyksissä.

Palveluiden heikennykset ja kielteiset päätökset lisäsivät muutoksenhakuun liittyvää neuvonnan tarvetta. Henkilökohtaisen avun järjestäminen ja avustajatuntien vähentäminen vaikuttivat kysyjien arkeen.

Kysymysten muita teemoja

Kysyjiä huolestuttivat myös toimeentuloon liittyvät asiat, mm. ruoan ja sähkön hinnan nousu sekä asumisen kustannukset. Yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä esitettiin eniten yksityisiin palveluihin liittyen. Omaishoitoon liittyvät asiat, kuten omaishoidon tuen palkkio ja omaishoitajien vapaiden järjestäminen askarruttivat myös. Lisäksi kysyttiin harvinaissairauksiin, kilpailutuksiin, vertaistukeen, työllistymiseen, opiskeluun ja koulutukseen, avustajakoiratoimintaan, sopeutumista tukevaan kurssitoimintaan liittyvistä aiheista.

Neuvonnan keskusteluissa sivuttiin usein myös yksinäisyyteen ja osallisuuteen liittyviä asioita. Korona ja siihen liittyvät rajoitukset vaikuttivat myös vielä esim. liikkumisen osalta. Esiin tuli myös huolia hyvinvointialueiden muutoksista ja pelkoja palveluiden heikentymisistä.

INFO laatikko

  • Voit lähettää kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen neuvot@invalidiliitto.fi tai esteettömyyden ja saavutettavuuden osalta eske@invalidiliitto.fi
  • Puhelinneuvonnan numerossa 0200 1234 palvelemme soittajia tiistaisin ja torstaisin klo 13–17.
  • Invalidiliiton eri alojen asiantuntijat vastaavat myös asiakkaiden suoriin yhteydenottoihin.
  • Jäsenasioissa (esim. osoitteenmuutokset, jäsenyyden irtisanomiset) voit laittaa viestiä osoitteeseen jasenasiat@invalidiliitto.fi


Tutustuthan myös Invalidiliiton verkkosivuihin. Sieltä löytyy kattavasti tietoa eri aihepiireistä: www.invalidiliitto.fi/neuvonta sekä liiton esteettömyyskeskus ESKEn sivuilta. Neuvonnan voi löytää myös suomi.fi:n ja lähellä.fi:n kautta.

teksti Kirsi Kosonen
kuvat Friipik

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).