Etusivulle

Liikennekaaressa huomio palveluiden saavutettavuuteen

Liikenne- ja viestintäministeriössä on vireillä merkittävä ja laaja-alainen liikennepalveluiden sääntelyä koskeva uudistamistyö, joka tulee vaikuttamaan myös toimintakyvyltään vaikeasti rajoittuneiden kansalaisten liikkumiseen. Hanketta varten on asetettu seurantatyöryhmä tukemaan Liikennekaaren valmistelua.
Invalidiliitto on mukana vaikuttamassa niin seurantaryhmässä kuin sen alatyöryhmissä. Kehittämistyössä on tarpeellista nostaa esille ne keskeisimmät asiat, jotka vaikuttavat eri tavoin toimintakyvyltään rajoittuneiden kansalaisten liikkumispalveluiden järjestämiseen ja käytettävyyteen.

Toimintakyvyn rajoite hankaloittaa vaikeusasteesta riippuen henkilön kykyä käyttää liikennepalveluita. Palveluiden käyttöön vaikuttaa yksilöllinen avuntarve, saavutettavuus ja kaluston esteettömyys, ympäristö sekä tieto palvelun saavutettavuudesta. Huomionarvoista on myös, että usein vaikeimmin vammaisten henkilöiden liikkumispalveluiden valinnassa ei ole vaihtoehtoja.

Liikennekaaren yhteydessä on teknologian avulla mahdollisuus toteuttaa myös saavutettavampia liikkumismuotoja. Tämä edellyttää kuitenkin, että työssä huomioidaan liikkumispalveluiden saatavuus, turvallisuus ja käytettävyys toimintakyvyltään vaikeasti rajoittuneiden henkilöiden kannalta. Tämän ryhmän liikkumispalveluiden turvaaminen edellyttää myös jatkossa sääntelyä turvakseen. Lainsäädännön purkaminen, valtiollisen ohjausvastuun vähentäminen ja markkinoiden avaaminen ei saa johtaa tämän vähemmistön liikkumisen estymiseen.

Markkinat eivät voi turvata erityispalvelua ja kalustoa tarvitsevien kansalaisten liikkumista. Erityisen tärkeää onkin kehittää, yhtenäistää ja turvata erityisesti kuljettajien ammattipätevyysvaatimusten sekä esteettömään kalustoon liittyvää sääntelyä. Tavoitteena tulee olla, että sääntely mahdollistaa sekä erityisiä palveluita tarvitsevien asiakkaiden liikkumisen että palvelun tuottajien mahdollisuudet elinkeinonsa harjoittamiseen.

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).