Etusivulle

Kansainvälinen vertaistuen päivä 20.10.2016

Teksti: Pirre Siivonen

Kansalaisareenan Avita Kaveria -hankkeen lanseeraamana Suomessa vietetään Kansainvälistä vertaistuen päivää ensimmäistä kertaa torstaina 20.10.2016. Päivän vietto on lähtöisin Yhdysvalloista ja sitä vietetään vuosittain lokakuun kolmantena torstaina. Ensimmäinen Global Peer Supporter Celebration Day oli 15.10.2015. Päivän tarkoituksena on nostaa esille vertaistuen arvokkuus, ainutlaatuisuus ja merkityksellisyys. Vain vertainen voi antaa vertaistukea, tukea joka pohjautuu kokemustietoon ja on sellaisenaan omintakeista.

Päivälle löytyy oma Facebook sivu, Kansainvälinen vertaistuen päivä. Päivän vietossa toivotaan kiitettävän ja huomioitavan vertaistoimijoita, jotka toimivat tehtävissään pääosin vapaaehtoisina ja ilman palkkaa. Myös vertaistuettujen on mahdollista kiittää vertaistukijoitansa saamastaan tuesta: http://www.kansalaisareena.fi/avitakaveria/vertaistuen-paiva/suuri-kiitos.

Kansalaisareena toimii vapaaehtoistoimijoiden edunvalvojana Suomessa. 2014-2016 Kansalaisareenalla on ollut Avita Kaveria - vertaistuella on merkitystä -hanke, jolla edistetään vertaispalvelujen saatavuutta ja näkyvyyttä mm. tuomalla näkyväksi vertaisuuden kirjoa ja merkitystä. Lisätietoa Kansalaisareenasta löytyy sivustolta www.kansalaisareena.fi.

Parhaimmillaan vertaistuki uudentaa toimintaansa. Voimaantuneista tuetuista tulee toimeliaita ja he aktivoituvat ja jatkavat toimintaansa varsinaisen tukisuhteen jälkeen vertaisverkostoissa, yhdistyksissä ja kenties jonain päivänä vertaistukijoina. Osasta kasvaa kokemusasiantuntijoita ja kokemuskouluttajia, jotka täydentävät ammatillista työkenttää. Vertaistuella on merkitystä palveluketjussa.
Siispä kiitokset kaikille Invalidiliiton vertaistukijoille, niin henkilöille kuin perheille, sekä muille vertaistoimijoille! Teette arvokasta työtä ja olette korvaamattomia!