Etusivulle

Invalidiliitto vastustaa kansaneläkkeen indeksikorotusten jäädytystä ja alentamista

YLE TV1:n MOT-ohjelma Unohdetun kansan kuritus 7.11.2016 nosti esiin kansaneläkkeellä elävien ihmisten taloudellisen ahdingon. Sipilän hallituksen säästölinja pienentää jo toista vuotta peräkkäin kansaneläkkeitä. Nyt hallituksen päättämä kansaneläkkeiden indeksijäädytys siirtää ihmisiä toimeentulotuen luukulle.

Invalidiliitto nosti jo vuonna 2010 esiin kansaneläkkeiden ostovoiman jälkeenjääneisyyden, kun silloinen hallitus päätti pitää eläkkeen ja muut Kelan etuudet edellisvuoden tasossa. Jo tuolloin Invalidiliitto vaati, että vähimmäistuloille olisi taattava vuotuinen tasokorotus. Kansaneläkkeen tulisi seurata ansiokehitystä, jotta vältyttäisiin yhä uusilta toimeentulotuella eläjiltä. Nyt hallitus on päättänyt, että kansaneläkeindeksi jäädytetään pysyvästä lainsäädännöstä poiketen vuoden 2016 tasolle ja tämän lisäksi kansaneläkeindeksiä alennetaan 0,85 prosentilla.

Ensi vuonna kansaneläkkeen alentuessa alenee myös ansiotulo niillä, jotka kykenevät työskentelemään kansaneläkkeen rinnalla sen sallimaan ansiorajaan asti. Tämä kehitys ei tue millään lailla hallituksen asettamaa tavoitetta osatyökykyisten työskentelyn edistämisestä.

Kuluttajaparlamentti julkisti 7.11.2016 kannanottonsa hallituksen säästötoimenpiteistä. Kuluttajaliiton tekemä kysely tukee Invalidiliiton vaatimusta kansaneläkkeiden alentamisesta luopumisesta. Toukokuussa 2016 toteutettu kuluttajakysely tuo selkeästi esiin, että yhä useampi kuluttaja joutuu tinkimään perustarpeistaan. Tulosten mukaan nimenomaan pitkäaikaissairaat eläkkeensaajat kipuilevat jo nyt toimeentulonsa kanssa. Sipilän hallituksen leikkaukset ovat mm. korottaneet julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, nostaneet Kelan korvaamien matkojen sekä lääkkeiden omavastuuosuuksia. Vuodelle 2017 on kaavailtu 134 miljoonan euron leikkauksia lääkekorvauksiin. Kansaneläkeindeksiin sidottuihin menoihin kohdistetaan 200 miljoonan euron säästöjä. Tämä säästö koskee siis kansaneläkkeitä, takuueläkettä ja vammaisetuuksia, rintamalisiä, työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa, työmarkkinatukea sekä lapsikorotusta.

Invalidiliitto painottaa, että tämä eriarvoistumisen kehitys on pysäytettävä. Tutkitusti osallisuus kapenee taloudellisen kurjistumisen myötä. Kuluttajakyselyyn vastanneet raportoivat muusta yhteiskunnasta eristäytymistä taloudellisen tilanteen vuoksi. Toivomme, että hallitus luopuisi tällaisen kehityksen vahvistamisesta.

Kommentit

JUU

JUU TUO SIPILÄ ON KIRO KYLLÄ ME EI HALUTA ETTÄ -KANSAELÄKEISIIN ALENETAA EIKÄ MYÖSKÄÄ SAA NOSTAA LÄÄKE KATOA .MYT ON JO VAIKETA SAAHA LÄÄKEITÄ KUN RAHAT EI KERTAKAIKIAAN RIITÄ..........

Ei nimimerkkiä  •  24.02.2022, klo 21:25

Kansaneläkkeen indeksikorotusten jäädytys ja alentaminen, lääkekorvausten omavastuuosuuksien nosto

Nämä olivat todella ilkeitää temppuja Sipiläm hallitukselta. Kaikkein huonompiosaisten pieniin etuuksiin puututtiin. Näillä henkilöillä itsellään on hyvät tulot eikä mitään huolta toimeentulosta. Josapa Invalidiliitto aloittaisi erittäin voimakkaan painostuksen näitten leikkausten poistamiseksi.

Ei nimimerkkiä  •  24.01.2022, klo 23:43

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).