Etusivulle

Invalidiliitolle uusi toimitusjohtaja

Invalidiliiton toimitusjohtajaksi on kutsuttu Opetushallituksen ylijohtaja, filosofian tohtori ja diplomi-insinööri Petri Pohjonen. Hän aloittaa toimitusjohtajana 1.1.2016 nykyisen toimitusjohtaja Marja Pihnalan jäädessä eläkkeelle vuoden vaihteessa.

Invalidiliitto edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään erilaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää. Invalidiliittoon kuuluu 152 jäsenyhdistystä, joissa on 32 000 henkilöjäsentä.
Invalidiliitto-konserniin kuuluvat myös Validia Kuntoutus, Validia Asuminen ja Validia Ammattiopisto. Konserni työllistää 2500 henkeä ja sen kokonaisliikevaihto on 145 miljoonaa euroa. Toimitusjohtaja toimii liittokonsernin ylimpänä toimihenkilönä.

- Invalidiliiton uuden strategian mukaisesti tavoitteenamme on yhdenvertainen ja esteetön Suomi. Tämän eteen tulen tekemään vahvasti töitä. Mielestäni jokaisella on myös oltava oikeus ihmisarvoiseen elämään, oli hän vammainen tai ei. Se ei tämän hetken Suomessa valitettavasti aina ole itsestään selvää, toteaa Petri Pohjonen. Hän muistuttaa myös, että Suomen on pikaisesti ratifioitava YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus.
Invalidiliiton puheenjohtajan tehtävistä toimitusjohtajaksi siirtyvä Pohjonen kertoo olevansa erittäin innostunut uudesta työstään. - Olen todella iloinen, että meillä on Invalidiliitossa työhönsä sitoutuneita, osaavia työntekijöitä sekä innostuneita vapaaehtoisia yhdistystoiminnassamme, joiden kanssa on hyvä yhdessä suunnata liittoamme tulevaisuuteen.