Etusivulle

Harava-lehdestä harvinaista tietoa ja tukea!

Harava-lehden uudistus sai hyvän vastaanoton lukijoilta

Harvinaiset-yksikön toimittama Harava-lehti uudistui vuonna 2015. Uudistuksen tuloksista tehtiin lukijakysely. Vastanneista noin 65 % edusti harvinaissairaita, 8 % heidän omaisiaan ja 27 % lukee lehteä ammatillisen kiinnostuksen vuoksi. Artikkeleista löytyi kyselyyn vastanneille omakohtaisia kiinnostuksen aiheita ja moni koki vertaisuutta henkilötarinoita lukiessaan.

Kyselyn perusteella suosittuja ovat hyvinvointiin, terveyteen ja järjestötoimintaan liittyvät artikkelit. Valittavissa olleista juttuaiheista tärkeimmiksi kyselystä nousivat vertaistuki ja vertaisuus, diagnoosikohtainen tieto, tutkimustieto ja henkilöhaastattelut. Harvinaisten haasteita tässä ajassa kuvaavat hyvin toiveet saada Haravan kautta tietoa myös koulutuksesta, opiskelusta ja työllistymisestä.

Uudistuneessa ulkoasussa lukijoita viehättävät isot ja värikkäät kuvat, selkeä taitto ja hyvä tekstikoko. Harava -verkkolehti on osoittautunut toimivaksi. Suurin osa vastaajista lukee kuitenkin lehtensä mieluiten painettuna.

Tästä on nyt hyvä jatkaa 20 vuotta ilmestyneen Harava-lehden julkaisemista sekä sisällön kehittämistä. Suuri kiitos kaikille palautteen antajille, joista jotkut onnekkaat voittivat lukijakyselyyn vastattuaan Invalidiliiton Avustajakoirakalenterin 2016.

Mielipiteitä Haravasta:

”Olisi mukava, jos lehti ilmestyisi useammin”.

”Artikkelit ovat selkokielisiä ja inhimillisyys loistaa haastatteluissa, on annettu tilaa kommenteille”.

”Mielestäni juttuja on laidasta laitaan erilaisista näkökulmista. Diagnoosien monipuolisuus ja niiden aiheuttamat haasteet arjessa näkyy yhtä hyvin kuin erilaisten tapahtumienkin monipuolisuus”.

Maksuttoman kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Harava-lehden voi tilata lähettämällä pyynnön sähköpostiosoitteeseen:
merja.monto(at)invalidiliitto.fi, tai soittamalla 044 - 7650 410, suunnittelija Mirja Heikkilä.