Etusivulle

Erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen tähtäävä lakiesitys saa Invalidiliitolta kiitosta

Invalidiliitto kiittää ympäristöministeriön lakiesitystä erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi. Esitys tasa-arvoistaisi erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden asumistarpeisiin soveltuvien ja asumiskustannuksiltaan kohtuullisten vuokra-asuntojen tarjontaa. Samalla se selkeyttäisi avustusjärjestelmää.

Kehittämistarpeina liitto pitää sitä, että päivittäisissä toiminnoissa tarvittavien apuvälineiden tilantarve tulisi huomioida paremmin avustuksen suuruutta määriteltäessä. Siksi Invalidiliitto esittääkin, että useiden päivittäin tarvittavien apuvälineiden aiheuttamissa lisätilan tarpeissa voitaisiin lukea esitetyn investointilain 3 §:n 3 kohtaan.

Invalidiliitto korostaa, että apuvälineiden aiheuttama välttämätön lisätilan tarve asunnoissa ei aina edellytä vaativia tila- tai varusteratkaisuja, kuten esitysluonnoksessa nyt edellytetään. Edelle esitetyn lisäksi Invalidiliitto tuo esille, ettei tukipalveluiden tarjoamisessa tarvittavista tiloista aiheutuvia kuluja saa vyöryttää vammaispalvelulain palveluasumisen vaikeavammaisten vuokrakuluihin. Tämä on vammaispalvelulain hengen ja vaikeavammaisten palveluasumisen maksuttomuutta säätelevän asiakasmaksulain vastaista.


Lue koko Invalidiliiton lausunto luonnoksesta YM5/600/2015.