Etusivulle

Tanssikuntoutus - uusia tuulia aivovammakuntoutuksessa

Validia Kuntoutus Helsingin ja Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksen yhteistyönä on meneillään tanssikuntoutukseen liittyvä tutkimus- ja kehittämishanke. Sen tavoitteena on kehittää aivovamman saaneille henkilöille soveltuva tanssikuntoutuksen malli ja arvioida sen vaikuttavuutta vaikea-asteisen aivovamman saaneiden henkilöiden motoriseen, kognitiiviseen ja emotionaaliseen kuntoutumiseen. Kyseessä on pilottitutkimus, jonka avulla pyritään saamaan alustavaa tietoa kuntoutuksen soveltuvuudesta kyseessä olevalle kohderyhmälle.

Validia Kuntoutus Helsingissä kuntoutusintervention fysioterapiaa toteuttavat Kirsi Säynevirta, Johanna Pöykkö ja Nina Palmu. Hankkeen ohjaus- ja tutkimusryhmässä ovat johtava psykologi Jaana Sarajuuri ja lääketieteellinen johtaja Pekka Rantanen. Hankkeen vetäjänä on Helsingin yliopistolta PsT Sanna Koskinen.

Lisätietoa aiheesta löydät tuoreesta Fysioterapia-lehdessä, jossa on kuvattu tanssikuntoutusintervention teoreettiset lähtökohdat ja sisältö. (Fysioterapia 7/2015: s. 4-11. Tanssikuntoutus – uusia tuulia aivovammakuntoutuksessa.)

Kuva: Eeva-Maija Hokkinen

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).