Etusivulle

Sope-kurssi auttaa arjessa

Pitkäaikaissairas tai vammainen henkilö hyötyy usein Invalidiliiton järjestämistä sopeutumisvalmennus- eli sope-kursseista. Yksilöille löytyy voimavarakursseja, ja parikursseille tullaan yhdessä puolison kanssa. Perhekurssit taas käydään koko perheen voimin.

– Sope-kursseilla pyritään siihen, että osallistujat oppivat elämään vamman tai pitkäaikaissairauden kanssa tai siitä huolimatta, Invalidiliiton kuntoutusasiantuntija Hannu Kapanen sanoo.
– Kurssitoiminta on ryhmämuotoista ja perustuu yhdessä sovittujen asioiden käsittelyyn eri tavoin, esimerkiksi keskustellen ja ryhmätöiden avulla.
Keskustelujen aiheet muotoutuvat kurssilaisten toiveiden ja tavoitteiden pohjalta. Jokainen päättää itse, mitä asioita jakaa muiden kanssa.
– Esimerkiksi pari- ja perhekursseilla voidaan keskustella kotitöiden tekemisestä ja vamman tai pitkäaikaissairauden vaikutuksesta perheen arkeen, Kapanen sanoo.
– Perhekurssin erityisenä tavoitteena on lisätä valmiuksia, rohkeutta ja halukkuutta perheen sisäiseen kommunikaatioon.

Tärkeää vertaistukea

Perhe- ja parikurssit kestävät yleensä kaksi viikonloppua ja voimavarakursseille tullaan viideksi vuorokaudeksi joko kerran tai kahdesti. Kaksiosaisten kurssien välijaksolla tehdään kotitehtäviä, joiden toimivuutta pohditaan kurssin kakkosjaksolla. Osallistujat miettivät välitehtävät tehtävänannon pohjalta, ja muiden tehtävistä saa usein vinkkejä omaankin arkeen.

– Tehtävänantona voi olla esimerkiksi parisuhteen hyvinvoinnin lisääminen, Kapanen sanoo.
– Silloin välitehtävä voi liittyä vaikkapa uuteen yhdessä tekemiseen, kodin työnjakoon tai riitatilanteisiin.

Kursseilla opetellaan elämänhallintaa ja saadaan psykososiaalista tukea. Keskusteluiden lisäksi tehdään ryhmätöitä, kuunnellaan keskustelujen aiheeseen johdattavia alustuksia ja harrastetaan toimintakyvyn mukaista liikuntaa.

– Esimerkiksi alaraaja-amputoitujen kurssilla osallistuja saattaa oppia käyttämään proteesia ja uskaltaa sen myötä lähteä kotoa ulos, Kapanen sanoo.
– Myös vertaistuki on kursseilla tärkeää. Osallistujat tutustuvat muihin saman kokeneisiin, ja yhteyttä pidetään usein kurssin jälkeenkin.

Erityisen suosittuja kursseja ovat olleet esimerkiksi Kivun kanssa -, Alaraaja-amputaatio- ja Naisten kurssit. Kurssit rahoitetaan Veikkauksen tuotoilla, joista päättää Sosiaali- ja terveysministeriö. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Kurssipaikkojen kriteereinä pidetään osaavaa henkilöstöä ja esteettömyyttä, ja niitä pyritään löytämään eri puolilta Suomea.

Tarvittaessa sope-kurssille voi Kapasen mukaan osallistua useammankin kerran.

– Jos ihminen jää vaikkapa pois työelämästä tai sairaus muuttuu, voi uusi kurssi olla paikallaan.

Teksti Piritta Porthan

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).