Etusivulle

"Liikettä aivoihin: tanssi vaikean traumaattisen aivovamman kuntoutuksessa" -tutkimushanke startannut Validia Kuntoutus Helsingin ja Helsingin yliopiston yhteistyönä

Aivovammakuntoutuksessa tarvitaan uusia vaikuttaviksi todettuja kuntoutusmenetelmiä, teoreettisesti perusteltua viitekehystä sekä monitieteellistä ja moniammatillista kuntoutusotetta.

Liikettä aivoihin -tutkimushanke on monitieteellinen ja moniammatillinen projekti, jonka yhteydessä on tarkoitus luoda laaja-alaiseen aivovammakuntoutukseen soveltuva tanssikuntoutuksen malli. Tavoitteena on vaikuttaa vammautuneen kognitiiviseen, emotionaaliseen ja fyysiseen toimintakykyyn.

Nyt käynnistyvässä tutkimuksessa hyödynnetään tätä kuntoutusmallia ja arvioidaan tanssikuntoutuksen vaikuttavuutta tieteellisen tutkimuksen keinoin. Tutkimukseen osallistuu 12 aivovamman saanutta henkilöä ja heidän läheistään. Hanketta johtaa psykologian tohtori Sanna Koskinen Helsingin yliopistosta. Validia Kuntoutus Helsingistä on tutkimushankkeessa mukana fysioterapeutit Kirsi Säynevirta ja Johanna Pöykkö, neuropsykologian erikoispsykologi Jaana Sarajuuri ja johtaja Pekka Rantanen.

Yliopistonlehtori Sanna Koskiselle ja hänen työryhmälleen myönnettiin 29 000 € projektiapuraha 27.2.2015 Suomen Kulttuurirahaston vuosijuhlassa aivovauriopotilaiden tanssipohjaisen kuntoutusmuodon kehittämiselle ja vaikuttavuustutkimukselle. Liikettä aivoihin – tutkimus on yksi Validia Kuntoutus Helsingin Erva-tutkimushankkeista.

Suomen Kulttuurirahaston 27.2. myöntämän apurahan lisäksi projektin rahoittajina toimivat Kela ja Emil Aaltosen säätiö. Tanssikuntoutuksen mallin kehittämisen mahdollistivat Beat – paluu elämään -tanssigaalasta saadut tuotot.

Tanssi auttaa vaikean traumaattisen aivovamman laaja-alaisessa kuntoutuksessa

- Tanssissa yhdistyvät eri aistipiireistä saatavan informaation käsittely ja yhdistäminen, liikkeiden säätely, motoriset toiminnot, monipuolinen kognitiivinen prosessointi, musiikin herättämät positiiviset tunnekokemukset, esteettinen nautinto ja luovuuden kokemus sekä sosiaalinen vuorovaikutus, tutkimusta johtava Koskinen kertoo.

- Säännöllisen, useita aistipiirejä hyödyntävän tanssin tai soittamisen harjoittelun on todettu saavan aivoissa aikaan neuroplastisia, oppimista tukevia rakenteellisia muutoksia.

Tutkimusprojektin innoittajana on ollut Mikael Turtiaisen kuntoutusprosessi, jossa tanssilla on ollut erittäin merkittävä vaikutus. Mikael jäi raitiovaunun alle vuonna 2008. Onnettomuus aiheutti neliraajahalvauksen ja aivovamman, jonka seurauksena Mikael muun muassa menetti puhekykynsä ja kärsii muistihäiriöstä.

Tutustu tarkemmin: Video, jolla Mikael harjoittelee tanssimista fysioterapeuttinsa Kaisa Vuorelan avustuksella Ambra Succin tanssitunnilla >>

Kommentit

Hieno kirjoitus

Näitä on mukava lukea!

Jussi  •  08.05.2015, klo 09:36

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).