Etusivulle

BBAT-menetelmä vahvistaa hyvää asentoa ja liikettä

Ensimmäiset BBAT-terapeutit valmistuivat viime joulukuussa Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Valmistuneiden joukossa olivat fysioterapeutti Lilian Nieminen Validia Kuntoutuksesta ja opettaja, fysioterapeutti Arja Puttonen Validia Ammattiopistosta. Basic Body Awareness Terapia eli BBAT on fysioterapian menetelmä, jonka avulla pyritään saamaan ihmisen terveyttä edistävät voimavarat käyttöön.

BBAT-menetelmä yhdistää liikkeen, tietoisen läsnäolon ja hengityksen. Menetelmää kehitettiin Euroopassa jo 1960–70-luvuilla.

Kuntoutujalle BBAT voi antaa uuden kokemuksen liikkeestä, joka ei satu. Tai sen avulla voi löytyä paremman tuntuinen asento pyörätuolissa. Menetelmä tarjoaa myös työkaluja rentoutumiseen ja itsetuntemuksen kasvattamiseen.

– Tavoitteena on löytää liikkeiden kautta omat voimavarat. Menetelmä soveltuu kaikille, koska liikkeet ovat pieniä ja lempeitä, ja niitä voi tehdä makuulla, istuen tai seisten, Nieminen kertoo.

Kun Nieminen soveltaa menetelmää kuntoutuksessa, hän ei etsi kehon toiminnasta yksittäisiä heikkouksia, vaan vahvistaa hyviä kokemuksia.

Opiskelijoille valmiuksia elämään

Puttonen hyödyntää BBAT-menetelmää psyykkistä tukea tarvitsevien nuorten toimintakykyä edistävissä oppiaineissa sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavassa opetuksessa.

– Tämä on kokemuksellinen harjoitusmenetelmä. Kehon kautta tutustutaan itseen ja opitaan itsestä. Tullaan tietoisemmiksi omasta tavasta reagoida asioihin. Kun opiskelijat oppivat uutta, he voimaantuvat ja saavat valmiuksia elämään.

Menetelmän harjoitukset voivat helpottaa esimerkiksi jännitystä ja levottomuutta. Opiskelijat saavat käyttöönsä työkaluja, jotka auttavat selviämään esitelmästä luokan edessä tai jos on vaikeuksia hiljentyä ja rauhoittua.

BBAT-menetelmästä voit lukea lisää seuraavasta IT-lehdestä, joka ilmestyy 11.3.