Etusivulle

Valtakunnallinen Yritystä! -projekti käynnistyi

Yritystä! -projektissa edistetään vammaisten henkilöiden valmiuksia toimia yrittäjinä. Uuden yritystoiminnan edistämisen lisäksi projektissa tuetaan vammaisten yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista. Projektin taustalla on vammaisjärjestöjen tekemä valtakunnallinen selvitystyö vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten ihmisten työllisyyden tukemisesta ja tuen tarpeista. Lähtökohtana projektille toimii vammaisten henkilöiden oikeus työelämäosallisuuteen.

Projektissa tuetaan vammaisia yrittäjiksi aikovia henkilöitä henkilökohtaisen ohjauksen, vertaistuen ja mentorivalmennuksen keinoin. Projektin aikana vammaisille yrittäjille järjestetään valtakunnallisia ja alueellisia tilaisuuksia, koulutuksia sekä verkostoitumiseen sparraushetkiä. Projektin tavoitteena on myös jakaa tietoa mm. esteettömyydestä paikallisille yrittäjäyhdistyksille. Vammaisten yrittäjien polkua yrittäjiksi helpotetaan kouluttamalla TE-toimistojen, uusyrityskeskusten ja kuntien yritys- ja elinkeinoneuvojia vammaisyrittäjyyden mahdollisuuksista ja haasteista. Projektin tuloksena syntyy valtakunnallisesti 80 uutta vammaisen henkilön yritystä eri toimialoille.

Projekti käynnistyy täysillä Iiris-keskuksessa 8.4. järjestettävällä yrittäjäpäivällä. Päivän aikana pureudutaan vammaisten henkilöiden yritystoimintaan sekä käsitellään aloittelevia yrittäjiä askarruttavia kysymyksiä ja rohkaistaan vammaisia henkilöitä yrittäjyyteen.

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).