Etusivulle
kuvituskuva
kuvituskuva

Samalta viivalta

Yritystä! -hankkeessa edistettiin vammaisten työllistymistä, luotiin uutta yritystoimintaa ja edistettiin yrittäjien verkostoitumista. Hankkeen tuella syntyi myös Suomen Vammaisyrittäjät ry edistämään samoja tavoitteita.

Vuosina 2016-2019 käynnissä olleen Yritystä! -hankkeen ansiosta 50 henkilöä on työllistänyt itsensä yrittäjyyden keinoin.

- Meillä oli reilu 200 asiakasta neljän vuoden aikana. Heistä osa oli jo toimivia yrittäjiä, osa perusti yritystoiminnan hankkeen aikana, ja osa ehti todeta, että yrittäjyys ei ole heille sopiva muoto työllistyä, hankepäällikkö Sinikka Winqvist kertoo.

Invalidiliiton kumppaneina hankkeessa toimivat Näkövammaisten liitto, Kuurojenliitto, Lihastautiliitto ja Neuroliitto sekä Vates-säätiö ja Suomen Yrittäjät.

Hankkeen kohderyhmää olivat vammaiset ja pitkäaikaissairaat, jotka toimivat yrittäjinä tai ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä. Lisäksi haluttiin viestiä vammaisyrittäjille tärkeistä asioista yritysneuvontaa antaville tahoille.

Keskeinen osa hanketta oli vammaisyrittäjille kehitetty mentorointimalli.

- Vertaismentorointi perustuu vammaisuuteen. Esko Valkeala koulutti hankkeessa parikymmentä mentoria. Hankkeessa koulutettiin myös kolme viittomakielistä mentoria.

Hankkeessa luodun MunDuuni-toimintamallin tueksi tehtiin runsaasti materiaalia. Kaikki hankkeessa tuotettu materiaali löytyy myöhemmin Innokylästä. Kun Yritystä! -hankkeen www.yritystä.fi sivun ylläpito kesällä 2020 päättyy, siirtyy sisältö Suomen Vammaisyrittäjät ry:n sivuille www.vamy.fi.

Yritystä! oli uudenlainen hanke, jossa saavutettiin hyviä tuloksia, Sinikka Winqvist toteaa. Se kehitettiin nimenomaan yksinyrittäjien tukemiseen, ja jo suunnitteluvaiheessa mukana oli aisti- ja liikuntavammaisia sekä pitkäaikaissairaita yrittäjiä.

Yksinyrittäjät kaipaavat vertaistukea

Esko Valkeala on Coutsi-yrityksensä kautta mentoroinut 2000-luvun alusta lähtien satoja yrityksiä. Ajatus vertaistuen ja mentoroinnin tärkeydestä yrittäjille kumpuaa hänen historiastaan: suurin osa yrittäjistä kaipaa keskustelukumppania.

Yritystä! -hankkeen menestys yllätti Valkealan; miten paljon vammaisia ihmisiä saatiin mukaan toimintaan, ja miten suuri tarve mentoroinnille ja verkostoitumiselle oli.

Suomen Vammaisyrittäjät lobbaa ja luo verkostoa

Toukokuussa perustettu Suomen Vammaisyrittäjät ry jatkaa Yritystä! -hankkeessa hyvään vauhtiin päässyttä työtä. Hankkeen tuella perustettu yhdistys on edunvalvontataho, joka edistää vammaisten yrittäjien yhteistyötä, hakee vaikuttavuutta päättäjiin ja tekee tiivistä yhteistyötä Invalidiliiton ja muiden vammaisjärjestöjen kanssa.

Suomen Vammaisyrittäjät ry:n puheenjohtaja Juha Hentula kuului Yritystä! -hankkeen keskeisiin tekijöihin. Lappeenrantalaisyrittäjä oli mukana kirjoittamassa hankehakemusta ja aktiivinen jäsen hankkeen aikana, mille yhdistyksen vetäminen on luontevaa jatkoa.

Hentula kiittelee, että yhdistystoiminta on saatu hyvin käyntiin. Ensimmäisen puolen vuoden aikana yhdistykseen on liittynyt noin 50 jäsentä. Toimintavuoden 2020 aikana tavoitteena on kolminkertaistaa jäsenmäärä.

- Nuoreksi yhdistykseksi meidät on otettu kentällä hyvin vastaan. Olemme Invalidiliiton valtakunnallinen jäsenyhdistys ja käymme neuvotteluja Suomen Yrittäjien suuntaan tavoitteena yhteistyösopimus. Olemme jo tehneet yhteistyötä ja vieneet vammaisyrittäjänäkökulmaa Suomen Yrittäjien suuntaan, Hentula kertoo.

Tasaveroiset mahdollisuudet vammaisyrittäjille

Suomen Vammaisyrittäjien tavoitteena on kaikin keinoin edesauttaa ja parantaa vammaisyrittäjien toimintamahdollisuuksia. Hentula listaa kolmenlaisia ongelmia, jotka koskettavat suurinta osaa vammaisyrittäjistä. Yksi iso ongelma ovat kuntakohtaiset erot kuljetuspalveluissa: myönnetäänkö palveluita ja ymmärretäänkö yrittäjän tilanne. Toinen ongelma on avustajapuoli. Kuntien vammaispalvelut eivät välttämättä ymmärrä vammaisyrittäjää ja sitä, että myös yrittäjä tarvitsee henkilökohtaista avustajaa. Kolmas huolenaihe ovat eläkejärjestelmän asettamat ansaintarajat.

- Yrittäjyys työllistymisen muotona on ainoa mahdollisuus monille vammaisille tällä hetkellä, muuten ei pääse toteuttamaan itseään. Toistaiseksi ei ole selvitetty ja tilastoitu, paljonko vammaisyrittäjiä on, mutta on esitetty lukuja 500:stä aina 3 000:een. Olisi mielenkiintoista saada haarukoitua todellinen lukumäärä!

Vammaisille suunnattu yrittäjän ammattitutkinto ensi kertaa Suomessa

Careeria järjestää ensimmäistä kertaa Suomessa yrittäjän ammattitutkinnon, joka on suunniteltu yhteistyössä Näkövammaisten liiton ja Yritystä! -hankkeen kanssa esteettömäksi ja saavutettavaksi vammaisille opiskelijoille. Koulutus järjestetään Näkövammaisten liiton palvelukeskus Iiriksessä, ja osallistujat ovat eri puolilta Suomea.

Careeria on vetänyt kymmenen vuotta yrittäjän ammattitutkintoa, joka on hyvin systemaattinen ja tavoitteellinen koulutus. Vastuukouluttaja Tarja Pursiainen kertoo, että koko tutkinto on nyt ensi kertaa tehty esteettömäksi ja saavutettavaksi.

- Reilun vuoden mittaisen koulutuksen sisältö vastaa täysin yrittäjän ammattitutkinnon vaatimuksia. Viemme suunnitelmallisesti opiskelijoita eteenpäin, kehitämme heidän yrittäjyyttään ja yritystoimintaansa heidän tarpeidensa mukaisesti. Pääpaino on kehittää opiskelijoiden liiketoimintaa toimivammaksi ja kannattavammaksi.

- Kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan, joten tavoitteena on aloittaa syyskuun alussa seuraava ryhmä. Ensin keräämme kokemuksia, jotta voimme kehittää toimintaa, Pursiainen toteaa.

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).