Etusivulle

Mentorit tulevat vammaisten yrittäjien tueksi

Yritystä!-hankkeessa on tulossa erilaisia koulutuksia ja hyvinvointia edistäviä tapahtumia niin hankkeessa mukanaoleville yrittäjille kuin yrittäjyydestä kiinnostuneille henkilöille.

Yrityksen perustamisesta kiinnostuneille tullaan järjestämään Starttipaja-kiertue kevään aikana kaikilla hankepaikkakunnilla.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoiman Työkykykoordinaattori-hankkeen sekä Yritystä!-hankkeen yhteistyönä järjestetään ”Yhdenvertaisena työelämässä” suurtapahtuma  28. toukokuuta Helsingin Messukeskuksessa.

Ajantasaiset tiedot tulevista tapahtumista löydät hankkeen nettisivuilta www.yritystä.fi (”ajankohtaista” ja ”tapahtumakalenteri” -osioista) ja hankkeen Facebook-sivulta. Uudet toiminnasta kiinnostuneet yrittäjät tai yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt pääsevät mukaan hankkeen toimintaan ja tapahtumiin vaikka eivät aikaisimpina vuosina olisi mukana vielä olleetkaan.

Mentorointitoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen vammaisten yrittäjien tarpeisiin on yksi hankkeen keskeisistä toimenpiteistä. Vammaiset henkilöt, jotka toimivat yrittäjinä, kokevat olevansa usein yksin oman yrittäjyyden kanssa. Kiinnostuneita vammaisia yrittäjiä on koulutettu mentoreiksi vuosien 2016 ja 2017 aikana. Koulutettuja mentoreita on yhteensä 14 ympäri Suomea, ja koulutuksia on järjestetty tähän mennessä kolme.

Hankkeen viimeisen vuoden aikana järjestetään vielä yksi mentorikoulutus kevään aikana ja koulutuspaikkana on Turku. Mentorikoulutuksesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä hankkeen henkilöstöön.

Mentoritoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja yrittäjän haluun toimia tukena toiselle yrittäjälle. Tähän mennessä viisi aktoria (yrittäjää) on päässyt hankkeen kautta hyödyntämään mentoria. Näissä aktoreissa on mukana niin vasta toimintaansa käynnistäviä yrittäjiä kuin vuosia toimineita yrittäjiä, jotka kaipaavat uutta suuntaa yritystoiminnalle. Mentoroinnin tarpeet voivat olla hyvinkin erilaisia.

Mentoroinnin lähtökohtana toimii aktorin eli mentoroitavan yrittäjän tarve mentorille. Koko prosessi käynnistyy hänen yhteydenotostaan.
Vertaistuki on yksi osa mentorointia, sillä usein yrittäjä kokee olevansa yksin ajatustensa ja ongelmiensa kanssa.

Mentorin rooli on olla aktori yrittäjän kumppani ja rinnalla kulkija, ei terapeutti eikä konsultti. Mentorointiin ei myöskään kuulu asioiden tekemistä yrittäjän puolesta eikä vastuun ottamista yrittäjän asioista. Mentoroinnille on asetettavat selkeät tavoitteet ja mitä mentoroinnilla halutaan saavuttaa, ja nämä kehittämistarpeet tulevat aina aktorilta eikä mentorilta.

Tälle vuodelle on tiedossa mentoreiden tapaamisia, sopeutumisvalmennuskurssi mentoreille ja mentoreiden hyödyntämistä esimerkiksi Starttipajaan osallistuvien yritystoiminnan käynnistämisvaiheessa sekä tietenkin uusien mentoreiden koulutus.

Lisätietoja hankkeesta ja hankehenkilöstön yhteystiedot löydät osoitteesta www.yritystä.fi.

Yritystä!-hanke

Invalidiliitto ry:n hallinnoima kolmivuotinen Stea-rahoitteinen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden työllistymistä yrittäjyyden avulla. Yhteistyökumppaneina hankkeessa on Kuurojen Liitto ry, Lihastautiliitto ry, Neuroliitto ry, Nuorten Ystävät ry, Suomen Yrittäjät ja Vates-säätiö.

Teksti ja kuva: Jenni Kuusela

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).