Etusivulle
kuvituskuva.
kuvituskuva.

Itsensä työllistävät saavat apua ja yrittäjyysosaamista ESR-hankkeessa

Invalidiliitto on mukana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Me osataan! Omilla taidoilla työelämään -ryhmähankkeessa. Hanke kestää aina vuoden 2025 lokakuun loppuun saakka.

Invalidiliiton tavoitteena on kehittää hankkeen avulla vammaisten sekä pitkäaikaissairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yrittäjyysosaamista, tukea itsensä työllistämistä sekä edistää yrittäjien ja itsensä työllistäjien verkostoyhteistyötä.

Päähankkeen toteuttajana toimii Live-säätiö ja osatoteuttajina Invalidiliiton lisäksi Ammattiopisto Spesia ja STEP-koulutus (Kirkkopalvelut). ESR-hankevastaava Sinikka Winqvist Invalidiliitosta kertoo, että hankkeessa järjestetään itsensä työllistämisestä kiinnostuneille verkostotapahtumia ja tuetaan vertais- ja verkostotoimintaa yleisesti yrittäjyyden laajalla kentällä.
Hankkeessa on myös yritystyöpajoja sekä mentoritoimintaa antamaan valmiuksia yritystoiminnan aloittamiseen tai kevytyrittäjyyteen.

Työtavat murroksessa

Itsensä työllistäminen yrittäjänä tai esimerkiksi erilaisten kevytyrittäjäpalveluiden kautta on yksi mahdollisuus, mutta toimeentulo voi koostua vaihdellen palkkatyöstä, yrittäjyydestä ja monista itsensä työllistämisen tavoista. Se voi sisältää myös erilaisten etuuksien yhteensovittamista.
– Työelämässä toimiminen jo nyt, mutta etenkin tulevaisuudessa, edellyttää vielä vahvempaa yrittäjyysosaamista, yrittäjämäistä asennetta, kykyä verkostoitua sekä luovuutta erilaisten työllistymisen ratkaisujen löytämiseksi, Winqvist summaa.

Tavoitteena 100 osallistujaa

– Työelämään kannustavan hankkeen aikana on tarkoitus tavoittaa yhteensä noin 100 henkilöä syksyyn 2025 mennessä. He voivat olla työttömiä työnhakijoita tai muutoin työmarkkinoiden ulkopuolella olevia sekä kohderyhmän yrittäjiä, Winqvist sanoo.

Winqvistin mukaan hanke ei anna osallistujilleen suoranaista taloudellista tukea, mutta hankkeessa järjestetään erilaisia pääsääntöisesti maksuttomia tapahtumia. Mukaan lähtemisen esteenä ei ole vamman laatu tai vaikeusaste.
– Hanke toimii vain Uudellamaalla. Joihinkin verkostotapahtumiin voidaan toki kutsua myös muualta Suomesta esimerkiksi yrittäjämentori puhumaan yrittäjyydestä tai itsensä työllistämisen merkityksestä heille, jotka yrittäjyyttä vielä suunnittelevat ja miettivät, että onko se sopiva tapa työllistää itsensä.

Keikkatyöalusta tutuksi

Sopivaa työtä kaikille -keikkatyöalusta on toiminnassa WorkPilots-alustalla, jonne rekisteröidytään joko työnhakijaksi tai työntilaajaksi. Keikkatyöalustan käytön edistämisestä vastaa hankekoordinaattori Henri Ihander.

  • Etsimme aktiivisesti yrityksistä ja yhdistyksistä työtehtäviä, jotka soveltuvat keikkatyöalustalla tehtäväksi. Ohjaamme ja valmennamme henkilöitä keikkatyön hakuun ja tuemme työtehtävien suorittamisessa tarvittaessa.

  • Keikkatyöalustan kautta hankkeemme tavoitteena on edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden yrittäjyyttä ja itsensä työllistämistä. Pyrimme aktiivisesti löytämään sekä uusia työnhakijoita että työntilaajia alustalle ja saamaan työnhakijoiden osaaminen sekä työtilaajien tarpeet kohtaamaan mahdollisimman hyvin, Ihander toteaa.

  • Alustalla tarjotaan lyhytaikaisia keikkatöitä, joita voivat tarjota niin yritykset, yhdistykset kuin myös yksittäiset kotitaloudetkin, Ihander sanoo.

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).