Etusivulle
Harvinaista työniloa -hanke
Harvinaista työniloa -hanke

Harvinaista työniloa -hanke

Tavoitteena on:

•edistää työelämässä mukana olevien yli 40-vuotiaiden harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien työhyvinvointia sekä

•parantaa työssä jaksamista kehittämällä räätälöityjä avokuntoutuspalveluja.

•tuoda tietoisuuteen harvinaissairauksien erityispiirteitä, jotta ne tulevat huomioiduksi työntekijän työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemisessa.

Oikeus työhön

Työ luo hyvinvointia. Oikeus työhön on jokaisen ihmisen perusoikeus. Ihmisen hyvinvoinnin ja kansantalouden kannalta on suuri merkitys sillä, että hän kykenee jatkamaan työssään.

Työkyvyn alentuessa huomioitava voimavarat

Yhteiskunnan on käytettävä kaikki keinot ihmisten työkyvyn ylläpitämiseksi ja työurien pidentämiseksi. Työkykyä tulee seurata järjestelmällisesti ja työkyvyn muutoksiin on hyvä puuttua varhaisessa vaiheessa.

Tämä vaatii esimiesten osaamista, yhteistyötä työterveyshuollon ja työnantajan kanssa sekä aktiivisia lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä.

Työpaikan uudelleenjärjestelyiden tai kuntoutuksen avulla työntekijä voi myös palata työelämään kokopäiväisesti tai osa-aikaisena työntekijänä.

Lisää tietoa hankkeesta verkkosivuilla www.harvinaistatyoniloa.fi