Etusivulle

Invalidiliitto antoi lausunnon liikennekaaresta

Liikenne- ja viestintäministeriössä ollaan kokoamassa liikennemarkkinoiden sääntelyä yhtenäiseksi liikennekaareksi. Uudistuksen tavoitteena on edistää uusien palvelumallien syntymistä ja vastata näin entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin. Liikennekaari tullee mullistamaan voimaan tullessaan suuresti liikennepolitiikkaa - ja markkinoita, jotka vääjäämättä vaikuttavat myös vammaisten, kuin myös eri tavoin sairaiden henkilöiden kuljetuspalveluiden järjestämiseen.
Invalidiliitto otti omassa lausunnossaan kantaa muun muassa esteettömän kaluston tarpeeseen, kuljettajien ammattitaitovaatimuksiin sekä matkustajainformaation esteettömyyteen.

Esteettömät ja saavutettavat liikennepalvelut tukevat vammaisten ja ikääntyneiden kansalaisten itsenäistä toimintakykyä ja kotona asumista. Hyvä liikennesuunnittelu ottaa huomioon monimuotoisesti erilaisten matkustajaryhmien tarpeet. Suunnittelun lisäksi tarvitaan myös sääntelyä, jotta myös vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla kansalaisilla on jatkossakin helppo liikkua ja päästä mukavasti matkaan. Myös kuljettajien ammattitaito vammaisten henkilöiden avustamiseen ja kuljettamiseen liittyen tulee turvata, sillä matkustajien turvallisuus täytyy pystyä varmistamaan.

Lue koko lausunto Invalidiliiton verkkosivuilta.