Etusivulle
Mies pyörätuolissa auto parkkeerattu invapaikalle.
Mies pyörätuolissa auto parkkeerattu invapaikalle.

Esteettömän pysäköinnin merkitys tulisi opettaa jo autokoulussa

Esteettömille paikoille ilman lupaa pysäköityjä autoja näkyy jokaisella paikkakunnalla. Invalidiliiton vuosittaista Helppo liikkua -teemaviikkoa vietettiin ympäri Suomen 17.-23. toukokuuta teemalla esteetön pysäköinti.

Pohjois-Pohjanmaalla Ylivieskassa vammaisyhdistys antaa kuitenkin kíitosta, että esimerkiksi kauppakeskukset ovat huomioineet esteettömän liikkumisen riittävillä ruutupaikoilla. Vain niiden sijainnissa olisi toivomisen varaa.
Moni muukin asia nousee esiin: liian kapeat parkkiruudut, ruutujen sijainti tai niiden vähyys sekä esteettömille autopaikoille kasattu lumi....

– Unohtaa ei sovi myöskään väärin pysäköintiä. Esteettömille paikoille pysäköidyt tunnuksettomat autot ovat tätä päivää. Toki valistus näkyy sen verran, että esteettömät autopaikat eivät ole enää täysin tunnuksettomien autojen vallassa, Ylivieskan Invalidien puheenjohtaja Jani Palola sanoo.

Yhdistyksen ex-puheenjohtaja Veijo Isotalo on samoilla linjoilla
– Liikun varsin paljon myös kaupungilla ja tapoihini kuuluu puuttua lempeällä tavalla väärin pysäköintiin. Jos huomaan, että esteettömällä paikalla on tunnukseton auto, laitan lasinpyyhkijöiden väliin epävirallisen muistutuslapun. Ja joskus saan kunnian keskustella aiheesta myös itse kuljettajan kanssa.

– Toiset kokevat asiaan puuttumisen loukkaavana ja vastaanotto on sen mukaista. Onneksi löytyy myös niitä, jotka suhtautuvat siviilihuomauttamiseen asiallisesti ja pyytävät virhettään jopa anteeksi. Yhteenvetona voin kuitenkin sanoa, että esteettömään ruutuun ilman siihen oikeuttavaa pysäköintitunnusta pysäköivä on virheestään kuitenkin tietoinen.
Ylivieskassa virhepysäköinnin valvonta kuuluu poliisille, sillä paikkakunnalla ei ole kaupungin omia eikä myöskään yksityisiä pysäköinnintarkastajia.

– Tarvetta olisi erityisesti keskustassa. Mittavan katuremontin myötä parkkipaikoista on ollut ajoittain kovakin puute, minkä seurauksena esteettömille paikoille ajetaan herkästi myös tunnuksettomilla ajoneuvoilla. Ongelma ei ole toki suuri, mutta meidän näkökulmasta katsottuna kuitenkin riittävä, puheenjohtaja Jani Palola tietää kertoa.

Sinistä väriä pintaan

Jani Palola antaa Ylivieskan kaupungille kiitosta siitä, että esimerkiksi isojen ostoskeskusten paikoitusalueella on huomioitu hyvin myös esteetöntä pysäköintiä tarvitsevat.
– Niitä on riittävästi, ja valtaosa on sijoitettu myös asiaan kuuluvalla tavalla, lähelle sisäänkäyntiä. Vain muutaman liikekeskuksen paikoista osa on liian kapeita ja myös sijainniltaan hieman hankalassa paikassa, Jani tuumaa.

Esteettömien autopaikkojen merkinnöissä olisi Jani Palolan mukaan myös pientä kohentamisen paikkaa.
– Siniseksi maalattu invapaikka on hyvä, todella erinomainen. Ylivieskassa oli ennen katuremonttia yksi tällainen paikka, ja se rauhoitti selkeästi väärinpysäköintiä.

"Pysäköintitunnuksia kopioidaan"

Kokkolassa esteettömiä autopaikkoja valvoo poliisin lisäksi myös kaupungin pysäköinninvalvonta. Sopimuspohja kattaa toiminnan muun muassa yleisillä katualueilla, kaupungin P-alueilla, joillakin yksityisalueilla sekä yleisessä käytössä olevilla yksityisalueilla.

Johtava pysäköinnintarkastaja Päivi Parpalan mukaan vain parilla kiinteistöllä on sopimus yksityisestä pysäköinninvalvonnasta.
– Myös esteetöntä pysäköintiä valvotaan yhtä aktiivisesti kuin muutakin pysäköintiä. Kokemukseen perustuen voidaan sanoa, että liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen käyttö muistetaan hyvin. Joudumme kuitenkin jonkin verran määräämään myös virhemaksuja ja huomautuksia, ja syynä on yleensä se, ettei tunnuksen voimassaoloaika ole luettavissa. Törmäämme jonkin verran myös pysäköintitunnuksen kopiointeihin.

Niille, jotka ilman oikeuttavaa tunnusta pysäköivät esteettömälle autopaikalle, määrätään 40 euron suuruinen pysäköintivirhemaksu.
– Ja mikäli väärinpysäköidyssä ajoneuvossa on kuljettaja paikalla, ohjeistamme kuljettajaa siirtämään ajoneuvo oikeaan paikkaan. Myös kopioidulla pysäköintitunnuksella pysäköiville määrätään pysäköintivirhemaksu. Lisäksi teemme kaikista kopioista ilmoituksen poliisille, Päivi Parpala selvittää.

Vaikka virheelliset pysäköinnit esteettömillä paikoilla ovat Parpalan mukaan vähentyneet, niin Kokkolan pysäköinninvalvontaan tulee kuitenkin palautetta valvonnan ulkopuolisilta alueilta.
– Ilmoitusten perusteella esimerkiksi keskustan ulkopuolella sijaitsevien markettien esteettömät paikat ovat useinkin väärässä käytössä.

Valvontaa kannattaa tehostaa

Invalidiliiton vastaavan esteettömyysasiantuntija Marika Nordlundin mukaan esteettömiä autopaikkoja on yleisesti ottaen liian vähän.
– Esteettömyysmääräyksistä ja kaavamääräyksistä tulevat minimimäärät tulkitaan usein niin, että ne määrät aina riittävät. Kuitenkin esimerkiksi terveyskeskusten ja sairaaloiden pysäköintiä suunniteltaessa tulisi kiinnittää huomiota esteettömien autopaikkojen todelliseen tarpeeseen. Joskus autopaikat myös sijoitetaan kaltevaan paikkaan tai liian kauas rakennuksen sisäänkäynnistä.

Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen pitää tärkeänä, että esteettömistä autopaikoista ilmoitetaan selkeästi, asianmukaisin tunnuksin.
– Invalidiliitto on jo pidemmän aikaa yrittänyt ajaa sitä, että liikkumisesteisten pysäköintitunnus olisi yksityisillä pysäköintialueilla käytettävissä samoin ehdoin kuin yleisillä alueilla; maksuttomina ja ilman aikarajaa.

Saksasen mukaan yksityisillä pysäköintialueilla toimitaan tällä hetkellä alueelle määritettyjen erillisten ohjeiden mukaan, jotka koskevat yhtälaisesti myös liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella pysäköiviä. Tällöin maksut ja aikarajat koskevat myös heitä.
– Toimintamallit saattavat vaihdella ja epäselvyyksistä on aiheutunut harmittavasti pysäköintivirhemaksuja. Niinpä katsomme, että valvontaa niin esteettömien autopaikkojen kuin liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen osalta kannattaa tehostaa.

Esteettömien autopaikkojen riittämättömyyden lisäksi Saksanen nostaa esiin myös kolme muuta ikävää ilmiötä.
– Ensinnäkin esteettömillä autopaikoilla pysäköidään ilman asianmukaista lupaa.
Toinen ongelma on se, että lupaa käytetään ilman, että varsinainen liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen haltija on matkassa mukana.
– Kyseistä lupaa ei voi käyttää ilman luvanhaltijaa. Selitykseksi ei riitä, että on hoitamassa luvanhaltijan asioita.
– Kolmas haaste on, että esteettömiä pysäköintipaikkoja käytetään säilytyspaikkoina. Esimerkiksi pyöräteline siirretään pysäköintiruutuun, paikka luovutetaan marjamyyjän käyttöön tai siihen varastoidaan lunta.

Virhemaksuihin voi hakea oikaisua

Joskus invaruutuun asianmukaisin tunnuksin pysäköivä saattaa kuitenkin saada pysäköintivirhemaksun. Asiantuntija Saksasen mukaan pysäköintivirhemaksuihin voi hakea kuitenkin oikaisua.
– Kunnallisen pysäköintitarkastajan taholta saadusta pysäköintivirhemaksusta voi hakea maksusta luopumista, jos sakon saanut näkee, että pysäköintivirhe on johtunut niin sanotusta anteeksi annettavasta huomaamattomuudesta, ajattelemattomuudesta tai on nähtävissä, että pysäköintivirhemaksun määrääminen on muusta syystä ilmeisen kohtuutonta.

– Saamiemme yhteydenottojen perusteella tulee helposti mieleen, että unohdetaanko lain suoma mahdollisuus pysäköintivirhemaksun sijaan antaa suullinen tai kirjallinen huomautus tilanteissa, joissa on kyseessä vähäinen pysäköintivirhe.

Sen sijaan yksityisiltä pysäköintialueilta saadun pysäköintivirhemaksun osalta kannattaa Riitta Saksasen mukaan olla suoraan yhteydessä maksun määränneelle taholle tai ottaa yhteyttä kyseessä olevan yksityisen kiinteistön tai alueen omistajaan, jonka toimeksiannosta pysäköinninvalvontayritykset toimivat.

Teksti ja kuva Anne Anttila

Kommentit

Esteetymyys

Parkkihallit on minulle "hepreaa"? Onko ne maksulliset inva-kotin omistajille vai ei ? Entäs lentokenttä paikat ?

Ei nimimerkkiä  •  10.03.2023, klo 10:19

kittos

Erittäin tärkeä postaus esteettömästä pysäköinnistä. Minun oli juuri opeteltava, miten pysäköidään hyvin pyörätuolin käyttäjien kanssa, joten etsin aiheesta lisätietoa. On tärkeää oppia pysäköimään oikein jo varhaisessa vaiheessa. Kiitos. Löysin tästä lisää myös täältä:https://www.lentoparkki.fi/

Ei nimimerkkiä  •  21.10.2021, klo 11:26

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).