Etusivulle

Uudet hyvinvointialueet – haasteita ja mahdollisuuksia vammaisille

Uudet hyvinvointialueet asettavat koko SOTE-kentän uuden eteen. Mitä tämä tarkoittaa vammaisille?

Tasavertaisuus

Tasavertaista kohtelua ovat tukemassa mm. palveluvalikoimaneuvoston suositukset, käypähoito suositukset ja lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet opas. Kirjoittaja on mukana luovutusperusteet 2022 oppaan työryhmässä muistin apuvälineet osalta.

Suositukset voivat olla myös ongelma, jollei palveluita anneta yksilöllisen harkinnan mukaan, niin kuin kaikissa suosituksissa myös edellytetään. Lakien mukaan päätökset pitää tehdä aina yksilöllisen harkinnan mukaan ja päätökset pitää perustella.

Sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö

Kun yhteistyö on saumatonta, tavoitteet ovat samat ja vammaiset saavat parempia ja sopivampia palveluita. Esimerkkinä tässä kuntoutus ja asunnonmuutostyöt. Terapioiden avulla voidaan saada vammainen omatoimisemmaksi. Tälle saattaa olla edellytyksenä oikeanlaiset asunnonmuutostyöt. Jos näitä muutoksia ei toteuteta, niin hyöty jää pieneksi ja samalla omaehtoinen elämä ei toteudu.

Pitää muistaa, että parantunut toimintakyky johtaa pitkällä aikavälillä merkittäviin yhteiskunnallisiin säästöihin vähentyneen palvelutarpeen muodossa. Yhteistoiminnan puute on huono asia sekä vammaisen että yhteiskunnan kannalta.

Kuntoutus

Kuntoutus on mahdollisuus, joka avaa näkymän positiivisempaan tulevaisuuteen. Ilman kuntoutusta voi olla edessä taantuminen, toivottomuus ja yhteiskunnasta eristäytyminen.

STM on käynnistänyt kuntoutuksen uudistamisen, joka perustuu marraskuussa 2017 jätettyyn STM:n asettaman kuntoutuskomitean loppuraporttiin, jonka toimintakykykuntoutus osuuden vetäjänä toimi silloinen Invalidiliiton pääjohtaja ja pääsin minäkin vaikuttamaan ollessani hänen tukiryhmässä.

STM:n kuntoutuksen uudistamisen tavoitteista on pidettävä kiinni:

Toimintamalli, jonka periaatteet ovat samat kaikilla asiakkailla ja eri ikäryhmissä. Tämä ei tarkoita samanlaista kuntoutusta saman verran vaan tavoitteena on:

  • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, jotta henkilö voi fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti selviytyä hänelle itselle merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista – työstä, opiskelusta, vapaa-ajasta ja harrastuksista, itsestään ja toisista huolehtimisesta – siinä ympäristössä, jossa hän elää.
  • Yksilölliset tarpeet tunnistetaan käyttäen ICF-toimintamallia apuna ja yhteistyössä asiakkaan, kuntouksen ammattilaisten ja läheisten kanssa.
  • Kuntoutukset valitaan yhteisten kriteerien mukaan vastaamaan asiakkaan yksilöllisiä tarpeita (eri kuntoutuksen muodot, intensiteetti ja kesto)
  • Valituille kuntouttamistavoille asetetaan mittarit/tavoitteet, joiden tulee olla saavutettavissa, realistiset ja merkitykselliset ja mahdolliset aikatauluttaa


Tällä hetkellä valitettavasti monet kuntoutuksen ammattilaiset ja sosiaalitoimen päättäjät ovat käsittäneet väärin STM:n kuntoutuksen uudistamisen tavoitteeksi, että kaikille annetaan yhtä vähän kuntoutusta.

Petri Turtiainen, aluevaaliehdokas Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, Kokoomus, Helsingin Invalidien Yhdistys ry

Jaa uutinen

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).