Etusivulle

Tekee hyvää, jakaa hyvää

Yhteiskunnalliset yritykset ovat yrityksiä, jotka pyrkivät toiminta-ajatuksensa mukaisesti tuottamaan yhteiskunnallista hyvää. Usein yhteiskunnalliset yritykset tukevat toiminnallaan ympäröivän yhteiskunnan palveluja luomalla uusia toimintamuotoja sinne, missä niitä voimakkaimmin kaivataan. Nämä yritykset huolehtivat ihmisten hyvinvoinnista liiketoimintansa avulla asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti.

Lainsäädännössä on määritelty yritysmuotona sosiaalinen yritys, joka on toimintatapa, jossa tärkeässä osassa on sosiaalinen merkittävyys. Tämä sosiaalinen tavoite voi olla esim. vajaakuntoisten työllistäminen eli kuntouttava työtoiminta tai syrjäytyneiden integrointi yhteiskuntaan. Sosiaalinen yritys ja yhteiskunnallinen yritys saatetaan mieltää samaksi asiaksi mutta yhteiskunnallisilla yrityksillä ei ole mitään erityisasemaa yrityslainsäädännössä. Se voi saada vain sellaista julkista tukea, mikä on mahdollista kaikille yrityksille eli yhteiskunnalliset yritykset eivät saa mitään erillistä vero- tai muunlaista tukikohtelua. Yhteiskunnallisten yritysten tulee olla liiketoiminnaltaan kannattavia ja taloudellisesti terveitä menestyäkseen, jotta ne voivat kehittää ja uudistaa toimintaansa.

Suomalaisen Työn Liitto voi myöntää Yhteiskunnallinen yritys -merkin niille yrityksille, jotka täyttävät merkin kriteerit. Nämä pääkriteerit ovat yrityksen missio eli se, että yritys tuottaa yhteiskunnallista hyvää sekä rajoitettu voitonjako eli voitosta yli puolet käytetään toiminnan kehittämiseen tai lahjoitetaan toiminta-ajatuksen mukaisesti. Yhteiskunnallisen yrityksen merkin saaneiden toimintaa kuvaa erittäin hyvin myös avoimuus ja läpinäkyvyys, mikä on kolmas merkin saamisen kriteeri. Suomalaisen Työn Liiton tuoreen Yhteiskunnallinen yritys -selvityksen (3/2015) mukaan juuri toiminnan avoimuus onkin tärkein tunnusmerkki yrityksen vastuullisuudesta. Yhteiskunnalliset yritykset ovat yrityksiä, jotka kantavat vastuuta yhteisestä yhteiskunnastamme ja heistä, jotka ehkä tätä apua juuri kipeimmin tarvitsevat.

Yhteiskunnallisen yrityksen toiminta on sitä, mitä hyvin monet yritykset toimialasta riippumatta haluavat tässä hetkessä tavoitella: toimitaan vastuullisesti yhteiskunnan hyväksi niin, että myös henkilöstö voi kokea työnsä merkitykselliseksi, sillä toiminnalla on tärkeä missio ja jokainen voi omalla työpanoksellaan vaikuttaa suurempaan kokonaisuuteen. Tulevaisuudessa työn merkityksellisyys ja vastuullisuus nousevat väistämättä vielä tärkeämpään rooliin sillä ihmiset arvostavat sitä, että mm. palvelut tuotetaan suomalaisissa yrityksissä ja hyviin arvoihin pohjautuen eikä toiminnan suurimpana ajurina ole vain mahdollisimman suuren voiton tavoittelu. Tärkeää on se, että toiminnassa huomioidaan myös inhimilliset tekijät ja niiden vaikutus asiakkaisiin, työntekijöihin ja myös ympäröivään yhteiskuntaan.

Invalidiliitto on kantanut Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä esimerkillisesti jo useamman vuoden ajan. Invalidiliiton toiminta onkin hyvä esimerkki siitä, miten palveluiden avulla voidaan parantaa erilaisten ihmisten mahdollisuuksia elää entistä täysipainoisempaa elämää. Invalidiliitto sekä tekee hyvää että jakaa hyvää.

Tero Lausala
toimitusjohtaja
Suomalaisen Työn Liitto

Jaa uutinen

Kommentit

Vielä kun saataisiin

Arvoisa Suomalaisen Työn Liitto ja muut vaikuttajat.
Rajoitettu voiton jako on. Pitäisi olla rajoitettu voiton muodostuminen, käytännössä ei voittoa. Yritysmalli joka tuottaa vain sitä mihin yhteiskunta on sen "palkannut" eli yhteiskunnan rahat menisivät täysimääräisenä niiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen mihin on asiakkaiden tarve. Nyt valitettavasti liian iso osa yhteiskunnan varoista liukuu näiden yhteiskunnallisten yritystenkin kohdalla pois varsinaisesta asiakaspalvelusta eli asiakkaiden palveluista. Ellei peräti ihan muuhun toimintaan, niin ainakin toimintaan, jolla ei ole edes välillisesti positiivista vaikutusta käyttäjäasiakkaan saamaan palveluun.

possuttaja  •  23.09.2015, klo 10:28

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).