Etusivulle

Vammaisuutta ei voi valaa muottiin – Mitä jäi käteen YK:n vammaissopimus -verkkokurssista?

Voidaksemme vaatia oikeuksia, meidän on oltava tietoisia meitä koskevista linjauksista. Ihmisoikeudet, joihin myös vammaisten oikeudet luonnollisesti sisältyvät, eivät ole tuulesta temmattuja, vaan perustuvat vuosikymmenten aikana hioutuneisiin artikloihin. Jokainen meistä – vammaisena tai vammaisten oikeuksista kiinnostuneena – voi omalla toiminnallaan edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja puuttua syrjiviin käytäntöihin.

Ensimmäinen askel on tutustua sopimuksiin ja peilata omien asenteiden suhdetta niihin. Saatat yllättäen kohdata tilanteen, jossa omia ajatuksia joutuu jalostamaan saadakseen tilalle uutta.

Ei mitään meistä ilman meitä

YK:n vammaissopimus on kattavuudessaan näkökulmia avartavaa luettavaa sekä osoitus siitä, miten itsestään selviltä tuntuvat ihmisoikeudet eivät suinkaan aina ole olleet niin. Sopimustekstin alkumetreillä muistutetaan sen sopijaosapuolille vammaisuuden olevan alati kehittyvä käsite. Se, mikä esimerkiksi 1990-luvulla oli jollain tavalla, on se monin paikoin muovautunut 2020-luvulle tultaessa.

Vammaisuutta ei voida valaa muottiin ja osoittaa, että teidän paikkanne on tässä ja teidän tulee tyytyä tähän. Esimerkiksi se, että jotkut vammaiset henkilöt asuvat palvelutalossa tai muussa tuetussa asumisyksikössä, ei tarkoita, etteikö moni vammainen voisi asua täysin itsenäisesti. On myös tavallista, että vammaisia niputetaan pelkän diagnoosin perusteella. Jos tunnet yhden selkäydinvammaisen tai cp-vammaisen, saatat ajatella tuntevasi heidät kaikki. Tällaisesta lokeroinnista kertoo myös hämmästelevät katseet, jos vammaisella henkilöllä on lapsia tai toive omasta perheestä.

Nothing about us without us on Vammaisliikkeen luoma slogan, joka on levinnyt maailmanlaajuisesti. Se kertoo ytimen siitä, miten osallisuus omaan elämään on kaiken keskiössä.

Maailma kehittyy, niin myös lait ja artiklat sekä ihmisten asenneilmasto. Vammaiset henkilöt eivät ole marionetteja, joita jotkut muut ohjailevat mielivaltaisesti. Näin ei onneksi ole ollutkaan, sillä juuri vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen aktiivisuuden myötävaikutuksesta YK:n vammaissopimus on hioutunut sellaiseksi kuin se tänä päivänä on. Vammaiset henkilöt ovat osoittaneet, että heidän kuuluu olla yhdenvertaisesti mukana kaikessa heitä koskevassa päätöksenteossa ja asioiden suunnittelussa.

Lisää pääomaa ja työkaluja tulevaan

Valmistuin vuoden alussa Invalidiliiton kouluttamaksi kokemustoimijaksi, minkä seurauksena olen päässyt erilaisten yleisöjen eteen jakamaan liikuntavammaisen henkilön näkökulmaa. Syksyllä odottaa Ekumeenisen vastuuviikon ihmisoikeuslähettilään rooli vammaisten oikeuksien puolestapuhujana, mikä toi tarpeen oman työkalupakin kehittämiselle.

Eräänä huhtikuun iltana silmieni eteen osui kuin taikaiskusta mainos. Ilmoittauduin siltä istumalta Invalidiliiton YK:n vammaissopimus yhdenvertaisuuden varmistajana -verkkokurssille. Tunsin, etten tiedä tarpeeksi vammaisten henkilöiden oikeuksista, vaikka kolmen vuosikymmenen kokemus liikuntavammaisena onkin opettanut paljon.

Kuukausi herätti keskustelua ja uteliaan mielen

Kurssin parasta antia oli kuulla muiden kurssilaisten omakohtaisia kokemuksia osallisuudesta, syrjinnästä ja yhdenvertaisen kohtelun merkityksestä. Pysähdyttävää oli huomata, miten yleistä esimerkiksi syrjinnän kohteeksi joutuminen on ja miten kauaskantoiset jäljet ulkopuolelle jättäminen voi aiheuttaa.

Neljä viikkoa kestäneen kurssin aikana ei voi kurkotella kuuta, mutta se toimi innostavana kurkistuksena yhdenvertaisuuden ja vammaisten oikeuksien edistämiseen. Toinen kurssin ohjaajista sanoikin viimeisellä etätapaamisella toivovansa, että kurssi jättää mielenkiinnon ylle ja kannustaa tutustumaan teemoihin myös tulevaisuudessa.

Me ihmiset emme lopulta olekaan niin kovin erilaisia. Jokainen on omalla tavallaan erityinen. Tämän ymmärtäminen tuo meidät lähemmäs toisiamme ja huomaamme, miten erilaisuus onkin aika tavallista.

Niina Kiintonen, Invalidiliiton kokemustoimija (selkäydinvamma)

Seuraava YK:n vammaissopimus yhdenvertaisuuden varmistajana -verkkokurssi järjestetään syksyllä 28.9.-18.10.2020. Ilmoittaudu mukaan.
Lisätietoja koulutussuunnittelija Auli Tynkkyseltä, auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi, p. 040 778 8690

Jaa uutinen

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).