Etusivulle

Auttavat kädet – auttamisen tahto

Olen seurannut yhteiskunnan menoa ja muutosta tässä ajassa jo jonkin aikaa. Näyttää siltä, että eräänlainen itsekkyys on nousussa, ja yhteisöllisyys ja vanhat tavat toimia ovat puolestaan laskussa. Pitää kuitenkin muistaa, että ns. vanhat toimintatavat eivät ole täysin kuolleet, mutta niiden tarkasteluun on aihetta. Ihmiset haluavat edelleenkin kuulua johonkin ryhmään. He menevät mielellään mukaan sellaiseen toimintaan, jonka kokevat sopivan haasteelliseksi, ja ryhmän toiminta vastaa heidän odotuksiaan. Kun ihmiset kokevat saavansa toiminnasta jotakin itselleen, esimerkiksi uusia ihmissuhteita, niin taloudellista etua ei kaivata.

Invalidiliiton jäsenyhdistyksillä on sopivan kokoinen haaste rakentaa näille ihmisille se mielekäs tekeminen, eli laittaa auttavat kädet heilumaan lähimmäisen arjen helpottamiseksi. Näillä ihmisillä on auttamisen tahto olemassa, on siis vain luotava ne mahdollisuudet.

Liiton alueilla voisi olla esimerkiksi nettiin rakennettu verkosto, nimeltään vaikkapa ”Auttavat kädet – Sinulle palvelu”. Auttavat kädet -palveluun voisivat ilmoittautua kaikki käsiparia tarvitsevat ja niitä tarjoavat halukkaat. Tämän palvelun voi ulottaa koskemaan myös esim. asumispalveluja, tällöin palveluyksikön ihmiset saisivat sujuvasti apua vaikkapa ulkoiluun.

Itä-Suomen syyspäivillä kysyttiin, mitä me voisimme opettaa kanssaihmisille omasta toiminnastamme. No esimerkiksi sitä, että vammaisen lähimmäisen auttaminen on normaalia toimintaa ihmisten kanssa. Esimerkiksi pyörätuolin käsittelyyn voidaan saada opastusta ja sen jälkeen ko. laite on tuttu ja sen kanssa pärjää hyvin. Edelleen niin, ettei ihminen mene ”rikki” normaalista toiminnasta, jos vaikka vammaisen ihmisen kanssa käy kauppa-asioilla – olen sitä tehnyt ja hyvillä mielin.

Invalidiliiton tutkimusten mukaan jäsenyhdistyksen toimintaan osallistutaan, koska halutaan vaikuttaa vammaisten ihmisten asioihin, etsitään vertaistukea, halutaan osallistua harrastetoimintaan ja auttaa muita. On siis pakko kysyä, onko alueiden yhdistyksillä esim. edellä mainitut asiat siten järjestyksessä, että ne auttavat kädet saadaan töihin ja lähimmäistemme arki on sujuvaa.

Kaksi merkittävintä syytä, mitkä estävät osallistumasta jäsenyhdistyksen toimintaan ovat se, ettei ole tarjolla kiinnostavaa toimintaa eikä ole aikaa tai kiinnostusta. Jos yhdistys ei tarjoa kiinnostavaa toimintaa, eivät ihmiset ole kiinnostuneita itse yhdistyksestäkään.

Suomen harmaantuessa eli ikääntyessä yhä suuremmat ihmismäärät hakeutuvat mukaan eri järjestöjen toimintaan. Omalta osaltani toivon, että me voisimme säilyttää ne ihanat auttavat kädet ja otamme lähimmäisemme arjen huomioon.

Pertti Laajalahti
Invalidiliiton liittohallituksen jäsen

Jaa uutinen

Kommentit

Mikä on järjestön tehtävä

Olette Invalidiliiton liittohallituksen jäsen ja pitää ensin kiittää Teitä siitä, että olette kirjoittanut blogiin. Kannatettavaa toimintaa. Kirjoitatte: asumispalveluyksikön ihmiset saisivat apua ulkoiluun. Onko Invalidiliiton ajatuksena, että luodaan vapaaehtoisten toimintaan perustuva palveluvalikoima osalle kansalaisista? Eikö kansalaisten kuitenkin pitäisi olla yhdenvertaisia lain edessä ja saada lain mukaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta? Mikäli esimerkiksi ulkoilu katsotaan sellaiseksi toiminnaksi, että sen toteuttaminen jätetään vapaaehtoisten tehtäväksi niin toivottavaa olisi, että tällöin kaikkien ulkoilussaan apua tarvitsevien ihmisten auttaminen järjestetään vapaaehtoisten voimin, ei vain asumisyksiköissä asuvien.

possuttaja  •  06.12.2015, klo 23:23

Sonera

Hei Pertti ja kumppanit!

Viestintävirasto selvittää Soneran matkapuhelinverkon toistuvien vikojen syyt. Hyvä, hyvä!
Toivottavasti Invalidiliiton Asumispalvelut Oy ei ennen tämän selvityksen valmistumista ja siinä havaittujen puutteiden korjaamista ota käyttöön TOIMIVA-palvelukutsujärjestelmäänsä, joka saamani tiedon mukaan on kehitetty yhteistyössä Soneran kanssa ja käyttäisi näinollen kaiketi Soneran matkapuhelinyhteyksiä. Toivottavasti myös Invalidiliiton ja Soneran välisessä sopimuksessa on varauduttu tämän kaltaisiin ongelmiin ja projektiin sijoitetut eurot eivät ole valuneet hukkaan. Eli jonkilaista viivästykorvausta että toimimattomuussakkoa on mahdollisuus periä Soneralta. Vai onko vaan luotettu hyvään veljeen.

possuttaja  •  19.01.2016, klo 16:22

Auttavat kädet

Kiitos kommentistanne tekstiini Auttavat kädet – auttamisen tahto, samalla esitän pahoitteluni, että vastaan asiaan näin viiveellä. Olen näiden blogitekstien kirjoittajana uusi toimija ja tein loppuvuonna varsin tiukan työjakson ennen kevään lomia ja siitä tässä on kysymys.

Asia mistä kirjoitin ja kun sitä yksin pohdiskelin kohdistin huomioni Invalidiliiton yhden palvelusektorin toimintaan – asumispalveluyksikköihin. On hyvin luonnollista kun tällaista uutta palvelua pohtii, niin aloittaa mielellään sen kuvaamisen lähellä olevasta toiminnasta.

Kun aikanaan sitten, jos tällainen ”palvelukeidas” rakennetaan ja saadaan toimintaan, sitä voi ja pitääkin laajentaa koskemaan muitakin ihmisryhmiä, huomioiden jo toisten tahojen palveluntarjonta.

Ei nimimerkkiä  •  08.02.2016, klo 17:42

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).