Etusivulle

Ryhmä tulee apuun

Hämeenlinnan Seudun Invalidien omahoitovertaisryhmä on yksi Invalidiliiton TuleApu-hankkeen tukiryhmistä.

– Olen osallistunut yhdistyksen toimintaan jo niin kauan, etten enää muistakaan, milloin olen tullut. Harrastan aina sitä, mitä täällä mahdollisesti voi tehdä. Olen kiinnostunut osallistumaan myös tähän uuteen ryhmään, yhdistyksen pitkäaikainen jäsen Maija Mäkelä toteaa.

Toinen vielä kauemmin toimintaan osallistunut henkilö on Tuula Nyman. Hän on sanojensa mukaan ollut mukana jo ”kymmeniä vuosia”.

– Kun meille esiteltiin tätä TuleAvun Tule-omahoitoryhmää viime syksynä, kiinnostuimme siitä heti ja ajattelimme, että yhdistelemme näitä asioita meidän maanantai-, tuolijumppa- ja myös liikuntaryhmään, Nyholm summaa.

Hämeenlinnan ryhmän tarkoituksena on myös rohkaista ihmisiä käyttämään apuvälineitä ja jakamaan niistä tietoa ja vaihtamaan käyttökokemuksia. Tämä on tärkeää, sillä esimerkiksi rollaattorin käyttökynnys voi olla korkea. Ihmiset – varsinkin nuoret käyttäjät – pelkäävät joutuvansa leimatuiksi rollaattorin kanssa liikkuessaan.

Ryhmäläiset nostavatkin esiin positiivisia esimerkkejä siitä, kuinka heidän rohkaisunsa ja esimerkkinsä on auttanut heidän läheisiään ja ystäviään hankkimaan apuvälineen, johon he ovat sitten olleet kovin tyytyväisiä. Apuväline on tukenut heidän selviytymistään arjessa monin eri tavoin.

Ryhmäläiset korostavat kaiken muun osallistumisen ja aiheiden rinnalla sosiaalista kanssakäymistä ja kokemusten vaihtamista.

Ryhmän vetäjä Merja Heiskanen on samaa mieltä muiden kanssa.

– Me haluamme tukea ja auttaa ryhmäläisiä myös ihmisiä vaikeissa tilanteissaan. Olemme kokeneet, että se on myös tämän vertaistukiryhmän tehtävä. Toisinaan olemme kuulleet, että joltakulta on evätty jokin apu, mutta olemme kannustaneet häntä jatkamaan taistelua, ja lopulta myönteinen päätös on tullut.

Oman terveyden tueksi

Invalidiliiton TuleApu-hankkeen hankevastaava Maarit Honkasola rohkaisee Invalidiliiton paikallisyhdistyksiä mukaan toimintaan. Honkasola kertoo, että hankkeen yhtenä osa-alueena ja tarkoituksena on herätellä osallistujia huomioimaan ja edistämään omaa tuki- ja liikuntaelinterveyttään. Tämä tapahtuu Tule-klubien ja Tule-omahoitovertaisryhmien kautta eri puolilla Suomea. Hanke käynnistyi huhtikuussa 2018.

– Meillä on tarkoitus käydä tämän vuoden aikana kaiken kaikkiaan noin 24:ssä Invalidiliiton jäsenyhdistyksessä pitämässä tuki- ja liikuntaelin klubi, Tule-klubi, jossa kerromme liikkumisen apuvälineiden ergonomisesta käytöstä ja apuvälineen käyttäjän avustamisesta.

– Avaamme myös tuki- ja liikuntaelinten terveyden omahoitoon liittyviä seikkoja.

Käyntien tarkoituksena on myös tarjota jäsenyhdistyksille mahdollisuus perustaa asiaa käsittelevä omahoitovertaisryhmä. Niitä toimiikin jo viidellä paikkakunnalla. Nämä ovat Hämeenlinna, Kuopio, Pori, Rauma ja Turku.

Toiminnan tueksi Invalidiliiton TuleApu-hanke on koostanut ryhmänvetäjille materiaalikansion, jota vetäjä voi halutessaan hyödyntää. Kansioon on koottu informaatiota muun muassa liikunnasta, ravinnosta, unesta ja unettomuudesta, stressistä, kivusta ja rentoutuksesta – monista elämiseen ja olemiseen liittyvistä tärkeistä seikoista.

– Esimerkiksi ravitsemuksen kohdalla voidaan jutella, mistä koostuu hyvä ja terveellinen aamupala. Ryhmäläiset ovatkin vaihtaneet aiheen tiimoilta ruokareseptejä keskenään.

TuleApu-hanke järjestää vertaisryhmien vetäjille koulutusta, ja vetäjä saa halutessaan vertaisryhmän tule-osuuden aikana lisätukea hankkeen työntekijöiltä.

– Toisten tapaaminen, yhteiset keskustelut ja kokemusten jakaminen, kaikki tämän kaltainen, tutkitusti pitää yllä virkeyttä ja mielenterveyttä ja yleistä jaksamista, Honkasola toteaa.

Teksti Tarja Lappalainen

Kuva Timo Porthan

TuleApu-hanke

  • Rohkaisee liikkumisen apuvälineen sujuvaan käyttöön.
  • Edistää apuvälineitä käyttävien henkilöiden tuki- ja liikuntaelinterveyttä.
  • Koostuu Tule-klubeista, omahoitovertaisryhmistä ja -materiaalista sekä pääkaupunkiseudulla pilotoitavasta apuvälinekummivertaistukitoiminnasta.
  • Tule-klubi on myös hyvä startti Tule-vertaisryhmälle, jonka voi käynnistää yhdistyksessä.
  • Invalidiliiton TuleApu-hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Kuvassa: Hämeenlinnan omahoitovertaisryhmään kuuluvat tässä vaiheessa Merja Heiskanen (vas.), Tuula Nyholm, Heli Sorsa, Maija Mäkelä, Pirkko Helenius ja Eila Myllymäki.

Lue lisää TuleApu-hankkeesta Invalidiliiton kotisivuilta >>

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).